“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Lễ tảo mộ và tế tổ đại tôn Cát - Đô - Văn

Trước đây lễ giỗ và tế tổ đại tôn được tổ chức ở nhà thờ chi Văn Tràng (chi Văn Sơn ngày nay). Sau đó chi trưởng Cát Văn đảm nhận và rước chân hương về Cát Văn để cúng vào ngày 16 tháng giêng hàng năm. Có lẽ ngày xưa ba ông tổ của ba chi là Nguyễn Cường, Nguyễn Vọng và Nguyễn Lâu sau khi táng hài cốt cha mẹ, ông Nguyễn Lâu ở lại thôn Yên Tứ, xã Diêm Tràng (Yên Sơn và Văn Sơn ngày nay) là để tiện chăm sóc phần mộ và thờ cúng cha mẹ.

Ngày giỗ và tế tổ đầu tiên ở Cát Văn là ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Tỵ (1989). Tại buổi lễ tế tổ này, đã diễn ra hội nghị với thành phần gồm:
- Chi Đô Lương: 5 vị
- Chi Văn Tràng: 16 vị
- Chi Cát Văn: 21 vị
    Chủ tọa: Ông Tuyên
    Thư ký: Ông Giang
    Thuyết trình: Ông Châu

Hội nghị đã thống nhất: Kể từ ngày
16 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (1989) sẽ giỗ và tế tổ tại Cát Văn, họ lấy tên là: HỌ NGUYỄN SỸ TỘC CÁT – ĐÔ – VĂN.

Hội nghị đã bầu Ban gia tộc Cát – Đô – Văn gồm:
- Trưởng ban: ông Nguyễn Sỹ Tuyên – Chi Đô Lương
- Phó ban: ông Nguyễn Sỹ Liễn – Chi Cát Văn
- Phó ban kiêm gia phả: ông Nguyễn Sỹ Tám (Minh Châu) – Chi Văn Tràng
- Ban viên Cát Văn: ông Nguyễn Sỹ Thu (Trí), ông Nguyễn Sỹ Trực
- Ban viên Đô Lương: ông Nguyễn Sỹ Giáp, ông Nguyễn Sỹ Thanh
- Ban viên Văn Tràng: ông Nguyễn Sỹ Vy, ông Nguyễn Sỹ Vinh

 1. Lễ khai quang tảo mộ và dâng hương tại mộ tổ
- Thời gian: Ngày 15 tháng 01 (ngày rằm tháng Giêng) âm lịch hàng năm. Lễ dâng hương bắt đầu lúc 08 giờ sáng.
- Địa điểm: Mộ tổ họ Nguyễn Sỹ, Cồn Am Sơn Lộc, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Chương trình buổi lễ khai quang tảo mộ:
     1: Dâng hương (phần hương, chước tửu).
     2: Cáo tế.
     3: Mặc niệm để tưởng nhớ.
     4: Đọc sơ lược gia phả.
     5: Con cháu hành hương.
     6: Liên hoan.
     7: Kết thúc.

2. Lễ giỗ và tế tổ đại tôn
- Thời gian: Ngày 16 tháng 01 (ngày 16 tháng Giêng) âm lịch hàng năm.
- Địa điểm: Nhà thờ họ Nguyễn Sỹ, thôn 02, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh lễ khai quang tảo mộ và lễ tế tổ:

Ảnh: Lễ tảo mộ 15 tháng giêng năm 2013


Trong ảnh làm lễ, hàng đầu từ phải sang:
- Ông Nguyễn Sỹ Đô (người đang quỳ thắp hương) -  Tộc trưởng chi Đô Lương
- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn
- Con ông Nguyễn Sỹ Vy - Tộc trưởng chi Văn Sơn (ông Vy đang đi làm ăn xa)Ảnh: Con cháu dâng hương tại mộ đài ngày 15 tháng giêng năm 2013

Mộ đài dâng hương và các hạng mục công trình của mộ tổ đã được tôn tạo và xây dựng hoàn thành trong năm 2014.


Ảnh: Lễ tế tổ 16 tháng giêng năm Giáp Ngọ (2014)

Trong ảnh làm lễ, đang quỳ làm lễ từ phải sang:
- Ông Nguyễn Sỹ Đô  -  Tộc trưởng chi thị trấn Đô Lương
- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn
- Ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Đại diện chi Văn Sơn (ông Vy tộc trưởng đang đi làm ăn xa)

Ảnh: Lễ tế tổ đại tôn 16 tháng giêng năm Giáp Ngọ (2014) - Dâng lễ từ hạ đường lên thượng đường

 

 * Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...