“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu dòng họ chi Cát Văn


Từ thôn Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa mang theo hài cốt cha là Nguyễn Uyên và mẹ là Hồ Thị Chiêu vào Nghệ An lãnh nạn, tránh sự kỳ thị, hãm hại của Chúa Trịnh, sau khi song táng hài cốt cha mẹ tại động Cồn Am ở xã Diêm Tràng, phủ Anh Sơn (tức là 2 xã Yên Sơn và Văn Sơn thuộc huyện Đô Lương ngày nay) ba anh em Nguyễn Cường, Nguyễn Vọng và Nguyễn Lâu phân tách ra ba nơi tạo thành ba chi:

- Ông Nguyễn Cường về sinh sống tại thôn Thổ Sơn, xã Cát Ngạn, huyện Thanh Chương (xã Cát Văn, huyện Thanh Chương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Tuấn Cường tạo thành chi I (còn gọi là chi Cát Văn).

- Ông Nguyễn Vọng về sinh sống tại thôn Cẩm Hoa Viên, phủ Anh Đô (xã Liên Sơn (nay là thị trấn Đô Lương), huyện Đô Lương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Sỹ Vọng tạo thành chi II (còn gọi là chi thị trấn Đô Lương).

- Ông Nguyễn Lâu ở lại thôn Yên Tứ, xã Diêm Tràng, phủ Anh Đô (thuộc xã Văn Sơn, huyện Đô Lương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Sỹ Lâu tạo thành chi III (còn gọi là chi Văn Sơn).

Ông tổ của dòng họ Nguyễn Sỹ chi Cát Văn là ông Nguyễn Tuấn Cường và vợ là bà Trần Thị Lê đã sinh ra các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Sỹ chi Cát Văn ngày nay.

Các thế hệ của các chi, phái của dòng họ được ghi chép rõ ràng trong gia phả của chi.

Nhân khẩu
- Số đinh (Tính đến năm 2013): 115 đinh.
- Địa bàn sinh sống và lập nghiệp:
  o Trong tỉnh tập trung tại các khu vực: tại quê xã Cát Văn, xã Thanh Nho, Khe Trường, huyện Tân Kỳ, xã Thạch Sơn (huyện Anh sơn), xã Giang Sơn (huyện Đô Lương), thành phố Vinh
  o Các tỉnh thành khác: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Vũng Tàu…

Tổ chức
- Hội đồng gia tộc bao gồm các thành viên là đại diện các chi, phái trong họ
- Ban lễ nghi

Việc hương khói trong các ngày lễ, ngày rằm, ngày mồng 1 hàng tháng, chăm sóc nhà thờ họ đã thống nhất giao cho các hộ biện lễ hàng năm thực hiện (từ xưa mỗi năm có 02 hộ gia đình chịu trách nhiệm chuẩn bị lễ (biện lễ) cho ngày tế tổ của chi 21 tháng 10 và tế tổ Đại tôn 16 tháng giêng).

Các loại quỹ của họ
- Quỹ thờ cúng: phục vụ cho tế họ hàng năm, hương khói hai kỳ trong tháng (rằm, mồng 1).
- Quỹ nhân đạo: Thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỷ.
- Quỹ khuyến học: Cho các cháu từ tiểu học đến đỗ vào trung cấp, cao đẳng, đại học, khi đạt các danh hiệu thi đua, khi trúng tuyển ở các kỳ thi chuyên nghiệp.
- Quỹ xây dựng: Dùng để bổ sung, tôn tạo và tích lũy để nâng cấp nhà thờ, đồ tế khí trong nhà thờ.

Nguồn quỹ
- Nghĩa vụ đóng góp một lần của các đinh (thờ cúng).
- Các bậc cháu chắt ủng hộ, cúng tặng gửi góp.
- Các quỹ cho vay lãi suất dùng để chi cho các hoạt động thuộc lĩnh vực của quỹ.

Hiện nay chi họ đang tổ chức triển khai biên soạn tiếp gia phả của chi (gia phả hiện nay chép lần cuối vào tháng 10 năm 1990), các số liệu về chi họ đang được thống kê và cập nhật.
   


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...