“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu nhà thờ nhánh Làng Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn
(trích trong cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Sỹ tại làng Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn” - 2011)


Ảnh: Ông Nguyễn Sỹ Sứu đọc văn tế trong ngày rằm tháng 7 năm 2003 tại nhà thờ

Nhà thờ
Trước năm 1945 đã có hai nhà thờ (tuy nhà thờ bằng tranh, vách nứa) đặt ở hai nơi. Nhà thờ ở xóm Thượng (xóm 1 nay) là nhà thờ đại tôn. Nhà thờ ở xóm Trước (xóm 3 nay) thờ từ ông Nguyễn Sỹ Đắc trở đi đặt tại nơi ở của ông Đắc. Sau đó là con trưởng là ông Văn, cháu đích tôn là ông Vân rồi đến ông Vận, ông Kỳ và nay là ông Cầm (đời thứ 10). Có thể con hoặc cháu chắt ông Đắc làm nhà thờ, không thể là ông Đắc (đời thứ 4 của họ).

Do lịch sử đất nước thay đổi chính trị xã hội, chiến tranh kéo dài liên miên, cả hai nhà thờ đều không còn (từ năm 1956, năm cải cách ruộng đất của chế độ cộng sản).

Năm 1986, được con cháu đồng thuận đã xây dựng được nhà thờ đại tôn trên nền đất cũ (vườn ông Toại – trưởng tộc). Sau gần năm mươi năm không cúng tế hương khói, rằm tháng 7 năm Bính Dần (1986) tiếng trống, tiếng chuông đã vang lên cùng hương trầm nghi ngút.

Các thế hệ cháu chắt đã xúc động bái vọng cáo lỗi tổ tông. Bài văn tế họ đầu tiên sau gần nửa thế kỷ đã được khấn đọc cung kính, trang nghiêm. Từ đây đã có nơi cho các thế hệ cháu chắt thăm viếng, nơi thờ cúng tổ tiên nhất là những người ly quê sinh sống trong những lần về thăm quê.

Năm 2007, lần thứ hai nhà thờ chính được tôn tạo bổ sung, đồng thời làm thêm nhà Hạ để đúng quy cách một nhà thờ và cũng là nơi để cháu chắt ngồi lại với nhau hàn huyên mỗi dịp gặp gỡ.

Dự kiến năm 2011-2012 đóng góp để xây thêm nhà thờ trung chi II, chỗ ông Cầm, là tộc trưởng trung chi II, tại nền cũ. Cuộc họp mở rộng hội đồng họ rằm tháng 6 năm 2010 đã thông qua với tinh thần nhất trí cao chủ trương đó.

Đến nay có thêm từ đường của chi III làm tại vườn ông Phú do con cháu tự đầu tư đóng góp xây dựng từ năm 2007. Tài chính do con cháu đóng góp. Từ đường các tiểu chi thứ hai thuộc chi I thờ từ ông Nguyễn Sỹ Vỹ (đời thứ VI) tại vườn nhà ông Bơ (chi trưởng) cũng là nơi cô Vy đã lập nghiệp. Khánh thành năm 2007. Tài chính cũng do con cháu trong tiểu chi đó đóng góp.

Thờ cúng
Lấy rằm tháng 7 làm ngày cúng tế họ hàng năm. Rằm tháng giêng cũng tổ chức cúng viếng nhưng do tự tâm, tự nguyện.
- Đã thờ đến các vị ở đời thứ 7. Cụ thể trên cùng tổ tiên. Ông Cường là đời thứ nhất.
- Đời thứ 2: Có 6 vị và 6 bà
- Đời thứ 3: Có 1 vị và 1 bà
- Đời thứ 4: Có 2 vị và 2 bà
- Đời thứ 5: Có 7 vị và chỉ có 5 bà. Có 2 vị mất khi chưa lập gia đình.
- Đời thứ 6: Có 13 vị và 11 bà. Có 4 vị mất khi chưa lập gia đình và có bà tổ cô Nguyễn Thị Tý (trung chi II). Có vị hai đời vợ.
- Đời thứ 7: Có 21 vị. Có 2 vị mất khi chưa lập gia đình, nhưng số các bà là 21 vì có trường hợp có ông hai bà (Kế Mậu).
Tổng số các vị đang thờ tại nhà thờ là 51 ông và các bà. (xem sơ đồ số 1 để hiểu thêm).

Tài sản nhà thờ
Tuy không có chi nhiều nhưng lập đủ sổ sách, có chế độ bảo quản sử dụng thích hợp. Ngoài hai nhà thượng và hạ còn có các tài sản: Văn tự sắc phong của cụ tổ Nguyễn Sỹ Cường.
- Đồ dùng tế khí trong nhà thờ: Trống, chiêng, thanh la, áo, mũ, cờ xí.
- Hòm công đức, sổ công đức.
- Bàn ghế đủ cho con cháu ngồi hưởng lộc tổ tiên sau cúng tế.
- Bát, đĩa, đồ dùng nhà bếp có đủ.
Tất cả nhà, tài sản đó đều do con cháu hiến cúng bằng hiện vật hoặc bằng tiền rồi mua sắm.

Ảnh: Bày trí trên bàn thờ (ảnh trong gia phả - 2011)

Giới thiệu các nhà thờ của dòng họ tại nhánh làng Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn

* Hình ảnh các nhà thờ được chụp ngày 02 tháng 3 năm 2015 (ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi)

1- Nhà thờ Đại tôn

2- Nhà thờ Trung tôn chi ông Nguyễn Sỹ Đắc

3- Nhà thờ Trung tôn (Trung chi 3, hiện nay tộc trưởng là ông Nguyễn Sỹ Điều)

4- Nhà thờ Tiểu chi 3 đời thứ 5 (Thờ ông Nguyễn Sỹ Khinh, Đời thứ 5 - con ông Nguyễn Sỹ Đắc)

 5- Nhà thờ Tiểu chi 2 đời thứ 6 (Thờ ông Nguyễn Sỹ Vy - con ông Nguyễn Sỹ Văn)

 

1- Nhà thờ Đại tôn

Ảnh: Toàn cảnh nhà thờ Đại tôn của nhánh

 

Ảnh: Nhà hạ đường

 

Ảnh: Phả đồ 9 đời tính từ ông Tổ Nguyễn Sỹ Cường

 

Ảnh: Nhà thượng đường nhìn từ bên ngoài

 

Ảnh: Bày trí bên trong nhà thượng đường

 

 

2- Nhà thờ Trung tôn chi ông Nguyễn Sỹ Đắc  

<<Về đầu trang>>

Nhà thờ ở cạnh nhà ông Nguyễn Sỹ Cầm (Tiểu chi I) ông Nguyễn Sỹ Vân (Đời thứ 6).

 

Ảnh: Nhà nhờ nhìn từ bên ngoài

 

Ảnh: Bên trong nhà thờ

 

Ảnh: Sơ đồ từ đời thứ 6 Tiểu chi 1 ông Vân thuộc chi ông Văn

 

3- Nhà thờ Trung tôn (Trung chi 3, hiện nay tộc trưởng là ông Nguyễn Sỹ Điều)

<<Về đầu trang>>

Ảnh: Nhà thờ nhìn từ bên ngoài

 

Ảnh: Bên trong nhà thờ

 

4- Nhà thờ Tiểu chi 3 (Thờ ông Nguyễn Sỹ Khinh, Đời thứ 5 - con ông Nguyễn Sỹ Đắc)

<<Về đầu trang>>

Nhà thờ của Tiểu chi 3, thờ ông Nguyễn Sỹ Khinh con ông Nguyễn Sỹ Đắc, ông Nguyễn Sỹ Khinh thuộc đời thứ 5 tính từ ông Tổ Nguyễn Sỹ Cường.

Nhà thờ ở cạnh nhà ông Nguyễn Sỹ Báy và ông Nguyễn Sỹ Tám.

Tộc trưởng hiện nay của Tiểu chi này là ông Nguyễn Sỹ Tăng, đang sinh sống và công tác tại TP Vinh, Nghệ An.

Ảnh: Nhà thờ nhìn từ bên ngoài

 

Ảnh: Bên trong nhà thờ

 

5- Nhà thờ Tiểu chi 2 đời thứ 6 (Thờ ông Nguyễn Sỹ Vy - con ông Nguyễn Sỹ Văn)

<<Về đầu trang>>

Nhà thờ Tiểu chi 2, thờ ông Nguyễn Sỹ Vy đời thứ 6 tính từ ông Tổ Nguyễn Sỹ Cường. Ông Nguyễn Sỹ Vy là con ông Nguyễn Sỹ Văn.

Tộc trưởng hiện nay của Tiểu chi này là ông Nguyễn Sỹ Bơ.

 Ảnh: Toàn cảnh nhà thờ

 

 Ảnh: Nhà thờ nhìn từ bên ngoài

 

Ảnh: Bên trong nhà thờ

 

Ảnh: Sơ đồ của Tiểu chi

<<Về đầu trang>>

 


Chụp ảnh lưu niệm tại nhà Ông Dâu Bà Phương với các Ông các Chú hỗ trợ trong buổi chụp ảnh các nhà thờ ngày 02 tháng 3 năm 2015 (ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi)

Trong ảnh, hàng trước: Ông Dâu, Bà Phương; hàng sau từ trái sang: Chú Lộc, Chú Nhượng, Chú Đằng.


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...