“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu nhà thờ chi thị trấn Đô Lương

Giới thiệu lịch sử nhà thờ

(Các ảnh nhà thờ chụp vào ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ (14/02/2014))

Ảnh: Thượng đường

Đời thứ 5 các ông Nguyễn Sỹ Tương (chi đệ nhất, tộc trưởng), Nguyễn Sỹ Tôn, Nguyễn Sỹ Đống (chi đệ tam), Nguyễn Sỹ Hội (chi đệ nhị, đời thứ 6) họp lại cùng họ làm ba gian nhà ngói.

Đến năm Mậu Tuất, Minh Mạng thứ 18 (tức là năm 1838) bị hỏa hoạn, nhà thờ bị cháy mất. Họ phải làm tạm ba gian nhà tranh.

Sau đến đời tộc trưởng Nguyễn Sỹ Đoàn (đời thứ 8), hương thôn Nguyễn Sỹ Đăng, Cử nhân huấn đạo Nguyễn Sỹ Cường, đội trưởng Nguyễn Sỹ Hoát lại làm thêm một cái nhà thượng bằng gỗ mít, còn ba gian nhà cũ dùng làm hạ đường.

Đến đầu năm Bảo Đại thứ 16, năm Tân Tỵ (tức là năm 1941) nhân ngày xuân tế họ lại bàn định xây cuốn mặt tiền nhà thượng lại cho nghiêm chỉnh. Các ông cửu phẩm Nguyễn Sỹ Hạp, thọ dân Nguyễn Sỹ Phương, Tú tài Hàn lâm Nguyễn Ngọc Võ, tộc trưởng Nguyễn Sỹ Hừu cùng với tộc biểu là ông Nguyễn Sỹ Ngân, ông Nguyễn Sỹ Lương cùng đồng họ góp tiền, góp công xây cuốn nhà thượng đường như hiện nay.

Ba gian nhà cũ làm hạ đường trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước bị bom đạn phá hư hỏng. Tộc trưởng Nguyễn Sỹ Giáp được họ đồng ý, sửa lại và quay ngang lại làm nhà ở như hiện nay.

Đến năm 1981 theo quyết định của họ, tộc trưởng Nguyễn Sỹ Giáp và các ông Nguyễn Sỹ Ngân, Nguyễn Sỹ Lương, Nguyễn sỹ Quyền, Nguyễn Sỹ An, (Yêng), Nguyễn Sỹ Tài, Nguyễn Sỹ Phương, cùng đồng họ góp tiền, góp công xây dựng thêm nhà hạ đường ba gian ngói hiện nay.

Tiếp tục những năm sau ban lễ nghi cùng tộc trưởng và con cháu lại góp tiền xây bệ ngồi hai bên, lát gạch hoa thượng đường, xây tường bao quanh sân nhà thờ, sắm thêm cờ, áo mũ lễ, bát đĩa chén dùng vào những ngày tế lễ.
 

Ảnh: Cổng vào nhà thờ

Ảnh: Sân và hạ đường

Ảnh: Bên trong thượng đường

Ảnh: Nơi dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ là những người con của chi thị trấn Đô Lương

Ảnh: Nhà thượng đường (chụp 13/7/2014)


 


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...