“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu miếu thờ Bà Tổ Cô Kim Đồng Ngọc Nữ ở Đô Lương

Quá trình tìm thấy miếu thờ ghi theo lời kể của cô Lâm là con gái họ Nguyễn Sỹ thuộc chi Thị trấn Đô Lương.

Tháng 4 năm 1986 trong một lần đi công tác qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Hà Trung, Thanh Hóa là quê gốc của dòng họ chúng ta), cô Lâm đang vào nghỉ mát dưới một gốc cây thì gặp một bà lão đến chỉ vào cô và nói đại ý là: họ nhà cô có ngôi miếu cạnh bờ sông Lam thờ tam vị Tổ sao cô không về hương khói để được phù hộ. Tam vị Tổ này đã phù hộ cho rất nhiều người tai qua nạn khỏi.

Ngôi miếu này thờ tam vị Tổ là:

1) Tổ Cô Kim Đồng Ngọc Nữ gia phong Chúa thiên công chúa húy (Thị Tuân) nguyễn quý nương chí phúc tôn thần ngọc bệ hạ. Là bà tổ đời thứ 7 (tính từ ông Nguyễn Uyên) thuộc chi thị trấn Đô Lương.

2) Anh của Bà Tổ cô Kim Đồng Ngọc Nữ là tổ thúc Văn Học Tinh Thông tặng phong vị linh thần Nguyễn quý công húy (Sỹ Dục) cũng được thờ tại ngôi miếu này.

3) Và bà Tổ cô Nguyễn Thị Sấn thuộc chi Văn Sơn, sắc phong Diệu Hồng Công chúa (theo gia phả, Tổ cô Nguyễn Thị Sấn thuộc đời thứ 7 tính từ ông Tổ Nguyễn Uyên)

Sau khi nghe bà lão nói vậy, cô Lâm đã về quê hỏi ông Nguyễn Sỹ Giáp là tộc trưởng chi Thị trấn Đô Lương bấy giờ, ông Giáp cùng cô Lâm và ông Bích cũng là người trong chi đã đi tìm và phát hiện ngôi miếu ngay trước vườn nhà ông Nguyễn Sỹ An (ở thị trấn Đô Lương). Ngôi miếu cạnh bờ sông Lam bây giờ đang bị cây cối rậm rạp che kín, xung quanh là bùn lầy (vì vùng này thường bị ngập nước trong mỗi mùa lũ lụt), không ai hương khói.

Sau đó ông Giáp cùng cô Lâm, ông Bích và ông An đã phát dọn cây cối, bùn đất và bắt đầu hương khói thường xuyên. Ông Nguyễn Sỹ Giáp là người trực tiếp trông nom chăm sóc, hương khói và làm lễ xin ban phúc lộc cho con cháu. Ngôi miếu sau đó được con cháu đóng góp tiền của công sức tôn tạo và xây dựng ngày càng thêm to đẹp hơn.

Hàng năm vào ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày tế Bà Tổ cô là lễ Khai khoán, cầu yên cho con cháu, và ngày 21 tháng 8 là ngày giổ tam vị Tổ. Vào những ngày này con cháu từ khắp mọi miền cùng về thành kính dự lễ.

Lúc ông Nguyễn Sỹ Giáp đang còn sống trông coi ngôi miếu, Bà Tổ cô Kim Đồng Ngọc Nữ thường hiển linh nhập vào một số con cháu (ông Giáp, ông Dần…) để chỉ bảo cho con cháu. Nhưng từ khi ông Giáp qua đời thì không còn thấy Bà nhập vào con cháu nữa.

Theo lời kể của các cụ cao niên và qua quan sát thực tế thì từ khi ngôi miếu được con cháu tìm thấy và chăm sóc thì đoạn bờ sông Lam phía trước ngôi miếu trước đây bị lở sâu vào bờ thì hàng năm đã được bồi đắp và dòng sông đang ngày càng lùi xa ngôi miếu.

Một sự trùng lặp là cũng như ông Nguyễn Sỹ Thành được giao đất vườn một cách ngẫu nhiên, khi nhận khu vườn đã có ngôi mộ của Ông Tổ Nguyễn Sỹ Vọng, mộ của Bà Tổ cô Kim Đồng Ngọc Nữ và mộ anh của Bà Tổ thúc Văn Học Tinh Thông, ông Nguyễn Sỹ An cũng ngẫu nhiên nhận đất và làm nhà ngay trước ngôi miếu này mà khi mới đến ông không nhận ra.

Sau khi ông Nguyễn Sỹ Giáp qua đời, sau một thời gian dài, sau nhiều lần thỉnh cầu tam vị Tổ mới cho phép ông Nguyễn Sỹ An trông coi ngôi miếu.

Có nhiều câu chuyện về sự linh thiêng của tam vị Tổ và ngôi miếu, những câu chuyện này được những vị cao niên hiện đang còn sống chứng kiến và thường kể lại cho con cháu mỗi lần về dự lễ và dâng hương ở đây.

Về thông tin ngôi miếu do ai lập, được lập từ khi nào và trong hoàn cảnh nào thì cho đến nay vẫn chưa được biết.

Thông tin và tư liệu về tam vị Tổ và ngôi miếu sẽ tiếp tục được sưu tập và cập nhật lên trang web trong thời gian tới.

Ảnh: Lễ tế bà Tổ Cô trước đây khi ông Nguyễn Sỹ Giáp trông coi miếu thờ

Ảnh: Ông Nguyễn Sỹ Giáp trong một buổi làm lễ tại miếu thờ

Một số hình ảnh ngôi miếu chụp năm 2010:

 Ảnh: Toàn cảnh miếu thờ Bà Tổ Cô, chụp năm 2010

 


 

 


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...