“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Ban phổ ký và Ban gia tộc đại tôn các nhiệm kỳ trước và hiện nay

I. Ban phổ ký và Ban gia tộc đại tôn các nhiệm kỳ trước

Ban phổ ký đại tôn
Biên soạn gia phả đại tôn Cát – Đô – Văn
(gia phả hoàn thành ngày 25 tháng 01 năm 1935 (Ất Hợi niên – chỉnh nguyệt – nhị thập ngũ nhật)

1- Cụ Tam trường Nguyễn Sỹ Đệ -Thổ thôn, Cát Ngạn.
2- Cụ Tú tài Hàn lâm Nguyễn Sỹ Thị - Cẩm Ngọc, Đô Lương.
3- Cụ Quan viên phụ Nguyễn Sỹ Lữ thường gọi là cụ Hàn Cơ – An Tứ Văn Tràng

Ban phổ ký đại tôn
Biên soạn gia phả đại tôn Cát – Đô – Văn
(gia phả hoàn thành ngày 20 tháng 02 Xuân Kỷ Vị (ngày 18 tháng 03 năm 1979))

1- Ông Nguyễn Sỹ Liễn – Chi Cát Văn: Trưởng ban
2-
Ông Nguyễn Sỹ Tuyên – Chi Đô Lương: Phó ban
3-
Ông Nguyễn Sỹ Tám tức Minh Châu – Chi Văn Tràng: kiêm chắp bút.

Ban gia tộc đại tôn
(được bầu vào ngày tế tổ đại tôn đầu tiên ở Cát Văn (16 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ - 1989) là ban gia tộc đầu tiên của đại tôn)

1- Ông Nguyễn Sỹ Tuyên - Chi Đô Lương - Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Sỹ Liễn – Chi Cát Văn - Phó ban
3- Ông Nguyễn Sỹ Tám (tức Minh Châu) – Chi Văn Tràng - Phó ban kiêm phụ trách gia phả
4- Ông Nguyễn Sỹ Thu – Chi Cát Văn - Ban viên.
5- Ông Nguyễn Sỹ Trực – Chi Cát Văn - Ban viên.
6- Ông Nguyễn Sỹ Giáp – Chi Đô Lương - Ban viên.
7- Ông Nguyễn Sỹ Thanh – Chi Đô Lương - Ban viên.
8- Ông Nguyễn Sỹ Vy – Chi Văn Tràng - Ban viên.
9- Ông Nguyễn Sỹ Vinh – Chi Văn Tràng - Ban viên.

Nhiều cụ trong các ban phổ ký và ban gia tộc đại tôn trên đã quy tiên, phải ghi nhận sự đóng góp công sức, trí tuệ lớn lao của các bậc cao niên tiền bối.

II. Ban gia tộc đại tôn nhiệm kỳ hiện nay (từ năm 2013)

Ban gia tộc Đại Tôn
(Theo quyết định về việc kiện toàn và thành lập Hội đồng gia tộc Đại Tôn họ Nguyễn Sỹ Cát – Đô – Văn, ngày 31 tháng 3 năm 2014)


1- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn: Trưởng ban phụ trách chung.
    Điện thoại: 094 606 0048.

2- Ông Nguyễn Sỹ Ngoãn – Chi Cát Văn: Phó ban.

3- Ông Nguyễn Sỹ Hòa – Chi Cát Văn: Ban viên.

4- Ông Nguyễn Sỹ Đằng – Nhánh Nam Đàn: Phó ban.

5- Ông Nguyễn Sỹ Lộc – Nhánh Nam Đàn: Ban viên.

6- Ông Nguyễn Sỹ Đô – Tộc trưởng chi thị trấn Đô Lương: Phó ban.

7- Ông Nguyễn Sỹ Quý – Chi thị trấn Đô Lương: Ban viên.

8- Ông Nguyễn Sỹ Thành – Chi thị trấn Đô Lương: Ban viên.

9- Ông Nguyễn Sỹ Quý – Thứ tộc chi Văn Sơn: Phó ban.

10- Ông Nguyễn Sỹ Thanh – Chi Văn Sơn: Ban viên.

11- Ông Nguyễn Sỹ Chín – Chi Văn Sơn: Ban viên.* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...