“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Phả đồ của dòng họ

Phả đồ được trang web tự động vẽ từ dữ liệu của gia phả nhập vào. Do đó, để có  phả đồ chính xác thì việc xây dựng gia phả chính xác là rất quan trọng.

Phả đồ giúp con cháu trong dòng họ có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về dòng dòng của mình từ vị tổ của dòng họ đến các chi, nhánh và các cá nhân trong dòng họ.

Trang web hỗ trợ việc cập nhật, xem và in ấn được phả đồ của toàn dòng họ một cách dễ dàng tại mọi thời điểm.

Phả đồ có thể thu lại (click vào dấu trừ (-)) và mở ra (click vào dấu cộng (+)).

Phả đồ của dòng họ sẽ được cập nhật theo gia phả của các chi, nhánh cung cấp. Tuy nhiên sẽ không thể kịp thời theo thực tế vì việc cung cấp tư liệu của các chi, nhánh  sẽ mất một thời gian nhất định.

Phả đồ hiện nay cập nhật vào tháng 4 năm 2014.

Click vào liên kết này để xem phả đồ của dòng họ

Để tìm kiếm người trên phả đồ, có thể sử dụng chức năng tìm kiếm của trình duyệt Internet. Cách thức thực hiện:

- Với trình duyệt Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc Vào menu Edit -> Find -> Nhập tên cần tìm vào ô tìm kiếm.

- Với trình duyệt Internet Explorer: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc Vào menu Edit -> Find on this Page -> Nhập tên cần tìm vào ô tìm kiếm.

* * *

Tình hình gia phả của dòng họ hiện nay (tháng 4/2014)

1) Gia phả chi Cát Văn: Từ đời thứ 11 (tính từ ông Nguyễn Uyên) về sau chưa được chép đầy đủ, còn thiếu một số nhánh, chưa ghi rõ đời thứ nên không thể vẽ cây phả đồ.

2) Gia phả chi thị trấn Đô Lương: Chép đến đời thứ 13 (tính từ ông Nguyễn Uyên). Soạn thảo lần cuối vào năm 12/1989. Trong đó, chi đệ nhị ghi đầy đủ đến đời thứ 10. Các đời 11, 12 (các đời hiện tại đang sống) chỉ ghi danh sách đinh, không ghi tên các bà vợ, con gái; không ghi con của ai nên không thể vẽ cây phả đồ. Chi đệ tam từ đời thứ 8 ghi chép một số người không rõ con ai nên không thể tạo phả đồ.

3) Gia phả chi Văn Sơn: Chép đến đời thứ 7 (tính từ ông Nguyễn Uyên). Mới có nhánh ông Nguyễn Sỹ Tám là chép đến đời thứ 12. Soạn thảo lần cuối vào năm 1979.
4) Gia phả nhánh Hùng Tiến – Nam Đàn: Đã chép đầy đủ đến đời thứ 13

Gia phả của các chi chưa ghi chép theo mẫu thống nhất. Phần phả ký chưa chép đầy đủ và theo mẫu thống nhất.


 


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...