“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu trang web

“Người ta sinh ra là nhờ có tổ. Ở đời phàm đã có tai mắt há chẳng nhớ đến người đã sinh ra từ nguồn gốc hay sao?” (Trích lời tựa trong gia phả họ Nguyễn Sỹ chi Cát Văn).

“Trộm nghe: Muôn vật có gốc ở Trời, người đời sinh ra có tổ. Phàm con cháu được truyền đến ngày nay là nhờ có tổ tiên, như nước chảy có nguồn, hoa trái nhờ có cây, làm con cháu há không biết tổ tiên dòng giống hay sao?” (Trích lời tựa trong gia phả họ Nguyễn Sỹ chi thị trấn Đô Lương).

* * *

Với mong muốn tổng hợp, lưu trữ và giới thiệu thông tin về dòng họ Nguyễn Sỹ Cát - Đô - Văn ở các chi, nhánh: Cát Văn – Thanh Chương, thị trấn Đô Lương, Văn Sơn – Đô Lương và Hùng Tiến - Nam Đàn cho con cháu gần xa biết về cội nguồn dòng họ mình, giúp con cháu có thêm hiểu biết và lòng tự hào về dòng họ mình.

Giúp con cháu của dòng họ ở xa trong và ngoài nước ít khi về quê tổ nắm được thông tin, các hoạt động của dòng họ và có thể tham gia vào các hoạt động ủng hộ xây dựng, tôn tạo các công trình của dòng họ. Qua đó, có thể giúp giáo dục truyền thồng uống nước nhớ nguồn cho con cháu.

Đồng thời, cũng mong muốn trang web này sẽ cung cấp thông tin manh mối cho các nhánh họ của dòng họ ta cho đến nay chưa tìm được gốc gác của mình sẽ tìm được tổ tiên cội nguồn của mình.

Với những mong muốn đó, Hội đồng gia tộc đại tôn và các chi, nhánh đã đồng ý và hỗ trợ xây dựng trang web giới thiệu thông tin về dòng họ Nguyễn Sỹ ở Cát Văn – Thanh Chương, thị trấn Đô Lương, Văn Sơn – Đô Lương và Hùng Tiến - Nam Đàn với các nội dung chính bao gồm:

Giới thiệu về dòng họ
Giới thiệu nguồn gốc dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ.

Giới thiệu gia phả
Giới thiệu gia phả gồm thông tin về gia phả, phả đồ, phả ký của dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ.

Ngày lễ của dòng họ
Giới thiệu các ngày lễ của dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ như: lễ giỗ tổ, lễ tế…

Địa điểm tâm linh của dòng họ
Giới thiệu các địa điểm tâm linh của dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ như: nhà thờ, mộ tổ…

Tổ chức của dòng họ
Giới thiệu tổ chức của dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ như: ban gia tộc, ban lễ nghi…

Thông báo, tin hoạt động, hình ảnh hoạt động, tư liệu
Cung cấp các thông báo, tin hoạt động, hình ảnh hoạt động, tư liệu để con cháu biết được thông tin tư liệu và tình hình hoạt động của của dòng họ và các chi, nhánh của dòng họ.

Thực tế hiện nay thông tin về dòng họ, gia phả của dòng họ chủ yếu được ghi chép trên giấy và lưu trữ ở các nhà thờ chi, nhánh và có nhiều thông tin được lưu truyền qua miệng. Các bản ghi chép trên giấy nên dễ bị hư hỏng theo thời gian, việc sao chép lại nhiều lần nên dễ xảy ra tình trạng một số thông tin bị sai lệch. Trong khi đó những người cao tuổi biết rõ thông tin thì ngày càng già yếu và ít đi.

Do đó, việc tổng hợp, chỉnh lý, số hóa và lưu trữ thông tin về dòng họ là việc làm cấp thiết để lưu truyền cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Để đạt được những mong muốn trên, rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của mọi người.

Các tư liệu về dòng họ và ý kiến góp ý xin gửi về trưởng tộc Nguyễn Sỹ Tiu để tập hợp trước khi cập nhật lên trang web.
Địa chỉ: xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 094 606 0048, 0383 872 431, Email: nguyensytiu@gmail.com

Các ý kiến góp ý về trang web xin gửi về Nguyễn Sỹ Sơn
Điện thoại: 0913 406 223, Email: kimnhanmountain@gmail.com


Để trang web hiển thị tốt, nên sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox.
Tải tệp cài đặt trình duyệt Mozilla Firefox tại địa chỉ: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...