“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu dòng họ chi thị trấn Đô Lương
(Các số liệu trích từ Bản tóm tắt sơ lược về dòng họ Nguyễn Sỹ chi thị trấn Đô Lương, ngày 10 tháng 4 năm 2000 của tộc trưởng Nguyễn Sỹ Giáp)

Từ thôn Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa mang theo hài cốt cha là Nguyễn Uyên và mẹ là Hồ Thị Chiêu vào Nghệ An lãnh nạn, tránh sự kỳ thị, hãm hại của Chúa Trịnh, sau khi song táng hài cốt cha mẹ tại động Cồn Am ở xã Diêm Tràng, phủ Anh Sơn (tức là 2 xã Yên Sơn và Văn Sơn thuộc huyện Đô Lương ngày nay) ba anh em Nguyễn Cường, Nguyễn Vọng và Nguyễn Lâu phân tách ra ba nơi tạo thành ba chi:

- Ông Nguyễn Cường về sinh sống tại thôn Thổ Sơn, xã Cát Ngạn, huyện Thanh Chương (xã Cát Văn, huyện Thanh Chương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Tuấn Cường tạo thành chi I (còn gọi là chi Cát Văn).

- Ông Nguyễn Vọng về sinh sống tại thôn Cẩm Hoa Viên, phủ Anh Đô (xã Liên Sơn (nay là thị trấn Đô Lương), huyện Đô Lương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Sỹ Vọng tạo thành chi II (còn gọi là chi thị trấn Đô Lương).

- Ông Nguyễn Lâu ở lại thôn Yên Tứ, xã Diêm Tràng, phủ Anh Đô (thuộc xã Văn Sơn, huyện Đô Lương ngày nay) mang tộc danh Nguyễn Sỹ Lâu tạo thành chi III (còn gọi là chi Văn Sơn).

Ông tổ của dòng họ Nguyễn Sỹ chi thị trấn Đô Lương là ông Nguyễn Sỹ Vọng và vợ là bà Nguyễn Thị Đang đã sinh ra các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Sỹ chi thị trấn Đô Lương ngày nay.

Các thế hệ của các chi, phái của dòng họ được ghi chép rõ ràng trong gia phả từng chi, phái.

1. Về nhân khẩu (số liệu năm 2000)
- Số hộ: 263 hộ
- Số nhân khẩu: 1071 khẩu
- Số đinh: 581 đinh

Dòng họ từ cụ tổ đời thứ III chia làm 3 chi ( xem phả đồ ở mục “Phả đồ của dòng họ” của trang web)

2. Lĩnh vực giáo dục:
Các vị tiền nhân có chức vụ và học vị trước cách mạng tháng 8 năm 1945
1- Ông tổ Nguyễn Sỹ Vọng: Trần lưu quận đệ tam lang
2- Ông tổ Nguyễn Sỹ Khâm: Lê triều Thái y viện tế sinh đường
3- Ông tổ Nguyễn Sỹ Hội: Nguyễn triều Gia Long (Khâm sai đại thần)
4- Ông tổ Nguyễn Sỹ Dật: Gia hưng tri phủ Cẩn sự lang
5- Ông Nguyễn Sỹ Cường: Tú tài năm Đinh Mão 1867, khoa Mậu Thìn 1868, đỗ cử nhân thứ 5 khoa Canh Ngọ đời Tự Đức thứ 23, năm 1870 làm quan Huấn đạo.
6- Ông Nguyễn Sỹ Thị: Đỗ Tú tài hàm Hàn lâm.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945
Sau cách mạng tháng 8 con cháu ngày càng phát triển, học vấn được nâng cao nên con cháu đã có học vị như Cử nhân, Tiến sĩ và làm các chức vụ lãnh đạo.
1- Ông Nguyễn Sỹ Cẩn: Giáo sư
2- Ông Nguyễn Sỹ Giản: Ủy viên thường vụ liên hiệp công đoàn cơ quan Trung ương
3- Ông Nguyễn Sỹ Mão: GS.TSKH ngành điện, giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội
4- Bà Nguyễn Thị Oanh: Tiến sĩ
5- Bà Nguyễn Thị Yến: Tiến sĩ
6- Ông Nguyễn Sỹ Hà: Phó Tiến sĩ
7- Ông Nguyễn Sỹ Tuấn: Phó Tiến sĩ toán học
8- Ông Nguyễn Sỹ Minh: Phó Tiến sĩ toán học
9- Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Cử nhân toán học
10- Ông Nguyễn Sỹ Hùng: Cử nhân Ngân hàng
11- Ông Nguyễn Sỹ Danh: Cử nhân
12- Ông Nguyễn Sỹ Tú: Cử nhân khoa văn
13- Bà Nguyễn Thị Hạnh: Cử nhân Anh văn
14- Ông Nguyễn Sỹ Thắng: Kỹ sư
15- Ông Nguyễn Sỹ Đồng: Kỹ sư
16- Ông Nguyễn Sỹ Phương: Kỹ sư ngành dệt
17- Ông Nguyễn Sỹ Bình: Kỹ sư ngành chế tạo máy
18- Ông Nguyễn Sỹ Thịnh: Kỹ sư điện sông Đà
19- Ông Nguyễn Sỹ Lựu: Kỹ sư xây dựng
20- Ông Nguyễn Sỹ Đồng: Kỹ sư Bưu chính Viễn thông
21- Ông Nguyễn Sỹ Quế: Kỹ sư nông nghiệp
22- Ông Nguyễn Sỹ Hiền: Kỹ sư Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Lâm đồng.
23- Bà Nguyễn Thị Dung: Kỹ sư nuôi ong 
24- Nguyễn Sỹ Toàn: Kỹ sư thủy sản – Giáo viên trường Đại học thủy sản
25- Nguyễn Sỹ Chung: Kỹ sư xây dựng
26- Nguyễn Thị Huệ: Đại học Pháp văn
27- Nguyễn Thị Hải: Đại học hàng hải
28- Nguyễn Sỹ Vương: Đại học điện tử
29- Nguyễn Sỹ Tùng: Đại học tài chính
30- Nguyễn Sỹ Lập: Đại học sư phạm
31- Nguyễn Sỹ Hoàng: Kỹ sư lâm nghiệp
32- Nguyễn Sỹ Lộc: Bác sĩ
33 - Nguyễn Sỹ Hà: Đại học ngoại thương
34- Nguyễn Sỹ Sơn: Đại học hàng hải
35- Nguyễn Sỹ Minh: Đại học Bách khoa
36- Nguyễn Sỹ Hải: Đại học y
37- Nguyễn Sỹ Thảo: Đại học kinh tế
38- Nguyễn Thị Yến: Đại học mở
39- Nguyễn Thị Hiền: Đại học văn.

Công tác trong quân đội có: Nguyễn Sỹ Long: Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

3. Danh sách các liệt sĩ chống Pháp và chống Mỹ:
1- Nguyễn Sỹ Quỳ - Con ông Nguyễn Sỹ Phục
2- Nguyễn Sỹ Ngọc – Con ông Nguyễn Sỹ Châu
3- Nguyễn Sỹ Quý – Con ông Nguyễn Sỹ Trự
4- Nguyễn Sỹ Toa – Con ông Nguyễn Sỹ Nhị
5- Nguyễn Sỹ Quế – Con ông Nguyễn Sỹ Riệm
6- Nguyễn Sỹ Tùng – Con ông Nguyễn Sỹ Quyền
7- Nguyễn Sỹ Tý – Con ông Nguyễn Sỹ Thận
8- Nguyễn Sỹ Thành – Con ông Nguyễn Sỹ Bích
9- Nguyễn Sỹ Hòa – Con ông Nguyễn Sỹ Ngọc
10- Nguyễn Sỹ Phúc – Con ông Nguyễn Sỹ Lai
11- Nguyễn Sỹ Lĩnh – Con ông Nguyễn Sỹ Quyền
12- Nguyễn Sỹ Việt – Con ông Nguyễn Sỹ Viện
13- Nguyễn Sỹ Hùng – Con ông Nguyễn Sỹ Lộc
14- Nguyễn Sỹ Sửu – Con ông Nguyễn Sỹ Thùy
15- Nguyễn Sỹ Thìn – Con ông Nguyễn Sỹ Tích
16- Nguyễn Sỹ Cẩn – Con ông Nguyễn Sỹ Vy
17- Nguyễn Sỹ Chính – Con ông Nguyễn Sỹ Vy
18- Nguyễn Sỹ Nậm – Con ông Nguyễn Sỹ Ý

4. Danh sách các thương binh, bệnh binh chống Pháp và chống Mỹ:
1- Nguyễn Sỹ Cư: Thương binh loại 1
2- Nguyễn Sỹ Văn: Bệnh binh nặng đã mất tại trại an dưỡng
   
* Dòng họ Nguyễn Sỹ chi thị trấn Đô Lương đã đạt danh hiệu "Dòng họ văn hóa" vào năm 2003.


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...