“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

VĂN CÚNG NGÀY THƯỢNG NGUYÊN VÀ NGÀY KỶ NIỆM KỶ NHẬT
(Bản văn cúng này được đánh máy lại từ bản viết tay của ông Nguyễn Sỹ Tám, nhưng chưa gặp lại được ông để nhờ ông kiểm tra lại nội dung)

Tổ khảo: Nguyễn Uyên
Tổ tỷ: Hồ Thị Chiêu
Vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tuế thứ ……….. niên, chính nguyệt, thập lục nhật.
Thanh Cát xã, Thanh Chương huyện, Nghệ An tỉnh.

Nguyễn Sỹ tộc Cát – Đô – Văn

Tộc trưởng: Nguyễn Sỹ Tiu
Thứ tộc: Nguyễn Sỹ Đô
Thứ thứ tộc: Nguyễn Sỹ Vy

Hợp đồng toàn tộc nội ngoại đẳng trần thiết hương, đăng, phù, tửu, hoa quả lễ vật chi nghi cảm kiền cáo vu:

Tiền tổ khảo – Tiền tổ tỷ liệt vị tiên linh vị tiền

Cao … Cao … Cao tổ khảo tiền Lê triều Thuận Bình Hương Cống khoa Nguyễn phúc Công thụy Tuấn Uyên. Thanh lịnh ái châu tiên linh.
Tịnh chính thất Hồ thị an nhân tiên linh.

Liệt vị tiên linh vị tiền.

Cao … Cao … tổ khảo Trần lưu quân Nguyễn mạnh Công húy Sỹ Cường chính phúc phủ quân vị tiền.
Tịnh chính thất Trần thị nhụ nhân húy Lê vị tiền.

Cao … Cao … tổ khảo Trần lưu quận Nguyễn tam lang, thụy chính phúc phủ quân húy Sỹ Vọng vị tiền.
Tịnh chính thất Nguyễn thị hàng nhị, hiệu Từ Tâm nhụ nhân vị tiền.

Cao … Cao … tổ khảo Nguyễn quý Công thụ chính phúc phủ quân húy Sỹ Lâu.
Tịnh chính thất Lê thị nhụ nhân húy Đại vị tiền.

Tam thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Tứ thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Ngũ thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Lục thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Thất thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Bát thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.
Cửu thế khảo tỷ Đại tôn Cát Văn.

Cao tổ khảo tỷ:
Tằng tổ khảo tỷ:
Hiển tổ khảo tỷ:
Hiển khảo tỷ
Liệt vị tiên linh vị tiền.

Viết Kim nhật lễ hữu: Thượng nguyên và Kỷ niệm kỷ nhật Nguyễn phúc công thụy Tuấn Uyên và Hồ thị an nhân húy Chiêu.

Cung tuần bạc lễ Kính thỉnh tiên tổ khảo tỷ và chư linh khảo tỷ đồng tòng tự thượng hương.

Kính thỉnh Tổ bà, Tổ thúc, Tổ cô, Đường bá, Đường thúc, Đường cô, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỵ muội, Lục thâu môn trung, cập tảo sinh tảo lạc, đồng dư khí huyết đẳng chưa hương hồn đồng lai hâm hưởng.

Vị tiền viết: Chúng con kính cẩn trình tâu

Vừng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ
Đức tổ tiên muôn thuở sáng ngời
Ơn tiên tổ và chư linh phù hộ
Ơn Cao Tằng tổ che chở độ trì
Dắt dìu toàn tộc con cháu trưởng thành
Trẻ già trai gái an lành khang thịnh
Họ hàng thịnh vượng gia đình tươi vui
Cây cao thẳm chồi xanh lá xum xuê
Lá rơi về cội, người về tổ tông
Cát – Đô – Văn tộc nối giòng mãi mãi
Ai trồng cây mà ta hái quả ngon
Ghi ân tổ đức cháu con mọi nghành
Vun bồi tổ trạch, giữ tròn gia thanh
Mừng nay nhân dịp Thượng nguyên kính bái
Chư tiên linh đều trở lại từ đường
Tinh anh hội tụ khói hương phụng thờ
Cầu mong Thần tổ và Chư tiên linh
Anh linh phù hộ, bảo bố chu toàn
Tuy nén hương thơm đản sơ lễ mọn
Cúi xin lượng trên thấu tỏ lòng thành
Kính nguyện tiên tổ phúc ấm độ trì
Phù hộ con cháu thành tâm an khang
Công danh sự nghiệp vẻ vang lẫy lừng.

Cẩn cáo.


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...