“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Văn cúng tế Tổ chi Cát Văn ngày 21 tháng 10 âm lịch

CÁO TỰ VIẾT:     Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Niên thứ:
Tuế thứ:                         niên
Nghệ An Tỉnh, Thanh chương huyện,Cát Văn xã, Chòm 2 thôn.
Thập nguyệt, việt nhị thập nhất nhật.

Nguyễn Sỹ Tộc:

Tộc trưởng:       Nguyễn Sỹ Tiu
Thứ tộc:            Nguyễn Sỹ Xuân

Hợp đồng nội ngoại tử tôn, hôn tế, tam chi đồng tộc đẳng.
Cẩn dĩ: Phù lưu, tửu bạch, nhang đăng, trầm trà, quả thực, đẳng vật,  kê nhục, hàn âm chi nghi, cụ soạn thứ tu, cảm kiện cáo vu.

Kính thỉnh huý nhật:

Nội gia tiên tổ:
Cao Cao Cao tằng Tổ Khảo:      Húy danh:  Nguyễn Sỹ Cường
Cao Cao Cao tằng Tổ Tỷ:           Húy danh:  Trần Thị Lê

Hợp nhị vị dai hiệu từ thục nhụ nhân tiên linh, liệt vị tiền
Bái phục ngoại da tiên tổ:
Cao Cao Cao tằng Tổ Khảo:    Húy danh:   Nguyễn Sỹ Vọng
Cao Cao Cao tằng Tổ Tỷ:         Húy danh:   Nguyễn Thị Đang

Hợp nhị vị từ thục nhụ nhân tiên linh, liệt vị tiền
Cao Cao Cao tằng Tổ Khảo:     Húy danh:   Nguyễn Sỹ Lâu
Cao Cao Cao tằng Tổ Tỷ:          Húy danh:   Lê Thị Nhụ Nhân

Hợp nhị vị dai hiệu thần thục tiên linh, liệt vị tiền
Lịch đại Tổ Cô Nguyễn chính hồn
Lịch đại Tổ thúc Mạnh tướng quân thần hồn
Cao tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Tằng Tổ Khảo, Tằng Tổ Tỷ, Hiến Tổ Khảo, Hiến Tổ Tỷ, liệt vị tiên linh, liệt vị tiền.

Đồng kính bái:

Tam thế Tổ Khảo

Tứ thế Tổ Khảo   

Ngụ thế Tổ Khảo

Lục thế Tổ Khảo

Thất thế Tổ Khảo

Bát thế Tổ Khảo

Cửu thế Tổ Khảo

Thập thế Tổ Khảo

Thập nhất thế Tổ Khảo

Thập nhị thế Tổ Khảo

Thập tam thế Tổ Khảo

Thập tứ thế Tổ Khảo

Tam thế Tổ Tỷ

Tứ thế Tổ Tỷ

Ngụ thế Tổ Tỷ

Lục thế Tổ Tỷ

Thất thế Tổ Tỷ

Bát thế Tổ Tỷ

Cửu thế Tổ Tỷ

Thập thế Tổ Tỷ

Thập nhất thế Tổ Tỷ

Thập nhị thế Tổ Tỷ

Thập tam thế Tổ Tỷ

Thập tứ thế Tổ Tỷ

Viết vật bản hồ thiên, nhân sinh do Tổ, khởi tự mạch nha, thuỳ chi vạn phái thiên lâu, vật do nguyên uý, sơ khai tăng liệt tam chi, chỉ sinh thực do nhất Tổ, tư thích lễ hữu,cẩn dị phì nghi kinh tế, nguyện kỳ lai hưởng lai hâm, tích chi dị phúc, dị lộc, thực lai âm, phù chi đại huệ dạ. Tổ công tông đức cải xá từ bi, độ trì tứ tôn hôn tế, nội ngoại tam chi đặng tu khang thịnh vượng.

Kính dị: Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô, Lĩnh Bá, Lĩnh Thúc, Lĩnh Cô, đồng Bá Thúc huynh đệ, cô di tị muội, tảo sa tảo lạc, vô mộ vô danh, đẳng chư vong hồn đồng lai hâm hưởng.

Phổ cập: Bản gia tiên thánh, ngụ tự phúc thần, thổ công thổ chủ, bản thổ hậu thổ, thị chi thần đồng lai chiếu giám.

Trước từ đường nhớ công ơn tiên tổ:
Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây
Tiên Tổ ta ngàn năm xây dựng
Cho cháu con bền vững muôn đời
Làm xứng danh rạng rỡ đất trời
Cho dòng họ sáng ngời muôn thuở
Con cháu bốn phương trời đều nhớ
Ơn Tổ tiên tình nặng nghĩa dày
Có ngày xưa mới có hôm nay
Bưng bát cơm đầy nhớ người cày cấy
Phúc Tổ tiên muôn đời ghi nhớ
Con cháu ta mở mặt rạng mày
Kiến thức cao nghị lực đủ đầy
Dương đôi cánh tung bay muôn ngả
Hôm nay con cháu về tụ hội
Dâng nén hương thơm trước từ đường
Cầu Tổ tiên rủ hết lòng thương
Phù con cháu an khang thịnh vượng.

    Phục duy thượng hưởng
               CẨN CÁO* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...