“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu mộ tổ tiên chi thị trấn Đô Lương

Ông Nguyễn Sỹ Vọng, hiệu là Chính phúc công, Trần lưu quận, đệ tam lang, mất ngày 06 tháng 02.

Vợ là bà Nguyễn Thị Đang, hiệu Từ Tâm nhũ nhân, tuổi Bính Thìn, mất ngày 09 tháng 3, mộ táng tại lòi Cây Sú thôn Đông Trung (nay là xã Đông Sơn)

Mộ của ông táng tại xứ Bàu Hóp (còn gọi là xứ Cửa Cồn), thôn Cẩm Hoa Thượng (nay là xã Tràng Sơn), mộ ở trong vườn nhà của ông Nguyễn Sỹ Thành (thuộc chi thị trấn Đô Lương) cùng các ngôi mộ:

- Mộ ông tổ đời thứ 5 (tính từ ông Nguyễn Uyên) là ông Nguyễn Sỹ Huyên (tên chữ là Nguyễn Sỹ Khâm), danh hiệu Lê triều Thái y viện Tế Sinh đường. Khi còn sống ông làm thầy thuốc ở Thái y viện của triều đình.

- Mộ ông tổ đời thứ 8 (tính từ ông Nguyễn Uyên) là ông Nguyễn Sỹ Tịnh, Lịch ứng tòng quân, cấp bằng ngũ trưởng Nguyễn lĩnh công.

- Mộ anh của Bà Tổ cô là tổ thúc Văn Học Tinh Thông tặng phong vị linh thần Nguyễn quý công húy (Sỹ Dục).

- Cùng một ngôi mộ khác.

Theo kể lại, ông Nguyễn Sỹ thành được giao đất vườn một cách ngẫu nhiên, khi nhận khu vườn đã có ngôi mộ của ông Nguyễn Sỹ Vọng và các ngôi mộ nêu trên.

(Ảnh mộ ông Nguyễn Sỹ Vọng chụp ngày 03 tháng 5 năm 2014)

Các bức ảnh chụp khu mộ Tổ 13/7/2014 

Ảnh: Cảnh khu mộ tổ gồm: mộ Bà Tổ Cô Kim Đồng Ngọc Nữ và anh của Bà, và một ngôi mộ khác, đi qua cổng bên phải là khu mộ ông Tổ Nguyễn Sỹ Vọng, ông Nguyễn Sỹ Huyên và ông Nguyễn Sỹ Tịnh


Ảnh: Mộ ông Nguyễn Sỹ Vọng, ông Nguyễn Sỹ Huyên và ông Nguyễn Sỹ Tịnh 

Ảnh: Mộ ông Nguyễn Sỹ Huyên và ông Nguyễn Sỹ Tịnh

Ảnh: Mộ ông Nguyễn Sỹ Huyên

Ảnh: Mộ ông Nguyễn Sỹ Tịnh


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...