“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Giới thiệu mộ tổ tiên chi Văn Sơn

Mộ của ông Nguyễn Sỹ Lâu và vợ là bà Lê Thị Đại.
Ông Nguyễn Sỹ Lâu, hiệu bụt: Cao … Cao tổ khảo Nguyễn quý Công húy Sỹ Lâu. Thụy Chính phúc phủ quân vị tiền.
Bà Lê Thị Đại, Hiệu bụt: Tịnh chính thất Lê thị nhụ nhân húy Thị Đại vị tiền.


Ảnh: Mộ ông bà Tổ chi III: ông Nguyễn Sỹ Lâu và bà Lê Thị Đại (ảnh chụp ngày 13/7/2014)

Hai ngôi mộ của hai ông bà sau khi mất đã táng ở một địa điểm khác. Sau đó phải di dời, đã di dời vào táng tại khu mộ thủy tổ tại Cồn Am cùng với 9 ngôi mộ khác thuộc chi Văn Sơn. Lúc này chưa biết trong 11 ngôi mộ này có 2 ngôi mộ của ông bà Tổ chi Văn Sơn.

Đến ngày 21 tháng 10 năm Quý Mùi (2003) cả 3 chi đã họp thông qua chủ trương sửa lại nhà Hạ đường Đại tôn và báo cáo tình hình xây dựng mộ Tổ tại Cồn Am. Tại cuộc họp cả 3 chi đã bàn bạc và thống nhất cử đại diện của 3 chi đến làm việc với phái họ (thuộc chi Văn Sơn) để bàn di chuyển 11 ngôi mộ này ra khỏi khu mộ Tổ tại Cồn Am với tinh thần họ sẽ hỗ trợ nhân lực và kinh phí, thuyết phục để việc di dời được thực hiện êm thấm tránh làm ảnh hưởng đến danh hiệu Dòng họ Văn hóa của chi Văn Sơn.

Ngày Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2003 tộc trưởng của 3 chi đến gặp ông Nguyễn Sỹ Tứ (là đại diện phái có các ngôi mộ trên) để vận động di dời các ngôi mộ này.

Sau đó 11 ngôi mộ này đã được di dời ra khỏi khu mộ Tổ tại Cồn Am, lúc này cũng chưa biết trong 11 ngôi mộ đó có 2 ngôi mộ của ông bà Tổ chi Văn Sơn.

Đến năm 2014 chi Văn Sơn đã xác định được 2 ngôi mộ của ông bà Tổ chi Văn Sơn và đã thống nhất đề xuất với Hội đồng gia tộc Đại tôn cho chuyển 2 ngôi mộ của ông bà Tổ chi Văn Sơn vào lại vị trí cũ trong khu mộ Tổ tại Cồn Am.
Tháng 4 năm 2014, sau khi Ban gia tộc của chi xem xét bàn bạc theo nguyện vọng của con cháu của chi và được sự đồng ý của Ban gia tộc Đại tôn tại cuộc họp ngày 03 tháng 4 năm 2014, chi Văn Sơn đã đưa mộ ông bà vào lại khu mộ thủy tổ ở Cồn Am.* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...