“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn
Ngày đăng:(11/05/2015)

SỔ CÔNG ĐỨC
XÂY DỰNG, TÔN TẠO NHÀ THỜ ĐẠI TÔN
CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN SỸ CÁT- ĐÔ - VĂN

(Sổ công đức này được ghi chép lại từ sổ công đức của dòng họ. Nếu có thiếu sót, mong mọi người thông cảm và góp ý với tộc trưởng theo địa chỉ ở mục “Thông tin liên hệ & Góp ý” của trang web)

 

Trước đây nhà thờ chi Cát Văn và cũng là nhà thờ Đại tôn của dòng họ Nguyễn Sỹ Cát - Đô - Văn chưa có, Tổ tiên được thờ cúng tại nhà ông Nguyễn Sỹ Trí (Thu) ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Trước tình hình đó ông Nguyễn Sỹ Liễn là cán bộ về hưu đã đề xuất xây dựng nhà thờ Đại tôn của dòng họ Nguyễn Sỹ. Họ đã họp bàn thành lập Ban kiết thiết nhà thờ, xin đất làm nhà thờ và được chính quyền xã Cát Văn cấp 1 sào ở vị trí cạnh nhà ông Nguyễn Sỹ Trí.

Ban kiết thiết nhà thờ gồm có:
1) Ông Nguyễn Sỹ Liễn
2) Ông Nguyễn Sỹ Trí (Thu)
3) Ông Nguyễn Sỹ Trực
4) Ông Nguyễn Sỹ Lơm
5) Ông Nguyễn Sỹ Như
6) Ông Nguyễn Sỹ Tiu

Với lòng quyết tâm của ban kiến thiết và ban tra cứu gia phổ chi Cát Văn đã mạnh dạn đề xuất trước họ nhiều lần. Vì lòng biết ơn đối với các tiên linh, và vì con cháu mai sau, họ đã quyết tâm vận động thu gom lập nên nhà thờ để thờ Tổ tiên.

Qua muôn vàn khó khăn gian khổ, với lòng quyết tâm rất lớn, hạ đường của nhà thờ đã được khởi công vào ngày 21 tháng 10 năm 1980 (năm Canh Thân).

Ông Nguyễn Sỹ Liễn đại diện Ban kiến thiết nhà thờ của dòng họ đã lên gặp ông Nguyễn Sỹ Chính ở Giang Sơn, huyện Đô Lương đề xuất mua lại nhà thờ nhánh của ông Nguyễn Sỹ Chính làm trưởng nhánh đang lập tự về làm hạ đường của nhà thờ Đại tôn và ông Nguyễn Sỹ Chính đã vui lòng đồng ý bán lại với giá 6000 đồng (sáu ngàn đồng).

Đến tháng 3 năm 1982 ông Nguyễn Sỹ Liễn đã giúp dòng họ thuê xe ô tô lên chở nhà thờ về xã Cát Văn.

Đến năm 1985 nhà thờ mới được dựng lên. Cùng với sự đóng góp của con cháu trong chi Cát Văn hạ đường nhà thờ Đại tôn đã từng bước được hoàn thành. Lúc bấy giờ chi Cát Văn mới chỉ có 25 hộ, 50 đinh.

Với lòng thành kính các vị tiên linh, ngày 21 tháng 10 năm 1985 (năm Ất Sửu) dòng họ đã tổ chức rước Tổ (ông Nguyễn Tuấn Cường và các vị Tổ chi Cát Văn) về nhà thờ Đại tôn.

Trước đây lễ giỗ và tế tổ Đại tôn (ông Nguyễn Uyên và bà Hồ Thị Chiêu) được tổ chức ở nhà thờ chi Văn Tràng (chi Văn Sơn ngày nay). Sau đó chi trưởng Cát Văn đảm nhận và rước chân hương về Cát Văn để cúng vào ngày 16 tháng giêng hàng năm.

Ngày giỗ và tế Tổ Đại tôn đầu tiên ở Cát Văn là ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Tỵ (1989).
(Thông tin về quá trình xây dựng và tôn tạo nhà thờ Đại tôn Cát – Đô – Văn xem tại: http://nguyensycatdovan.org/xem_noidung.aspx?id=20)

Phần công đức ghi chép ở đây chỉ ghi chép những con cháu của dòng họ đóng góp ủng hộ thêm ngoài phần đóng góp theo đinh của chi Cát Văn.

1. Trước năm 1985
- Ông Nguyễn Sỹ Chính (con ông Nguyễn Sỹ Liễn) ủng hộ 3.000 đồng để làm hạ đường.
- Ông Nguyễn Sỹ Quang ủng hộ 02 cọc sáp và 02 ống hương bằng gỗ.

2. Năm 1985 (Ất Sửu): Dựng lợp Hạ đường

TT

Họ và tên

Số tiền(đ)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Liễn

302

 

02

Nguyễn Sỹ Trực

274

 

03

Nguyễn Sỹ Trí (Ông Thu)

281

 

04

Nguyễn Sỹ Chính (Chân)

284

 

05

Nguyễn Sỹ Như

75

 

06

Nguyễn Sỹ Lơm

67

 

07

Nguyễn Sỹ Tiu

85

 

 Sau khi hoàn thành hạ đường, ngày 09 tháng 10 năm 1985 tại cuộc họp ở nhà ông Nguyễn Sỹ Liễn 7 người ở danh sách trên đã nhất trí cúng số tiền trên cho họ.

 

3. Năm 1993 (Quý Dậu): Tu bổ Hạ đường

Đóng góp bằng ngày Công gồm có:
1) Nguyễn Sỹ Liễn
2) Nguyễn Sỹ Trực
3) Nguyễn Sỹ Xuân
4) Nguyễn Sỹ Ngơi
5) Nguyễn Sỹ Cừ
6) Nguyễn Sỹ Hòa
7) Nguyễn Sỹ Thái
8) Nguyễn Sỹ Sơn
9) Nguyễn Sỹ Thư
10) Nguyễn Sỹ Bắc


4. Năm 1995 (Ất Hợi): Đảo lại Hạ đường

TT

              Họ và tên

Số tiến (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Lực

      10.000

 

02

Nguyễn Sỹ Minh (Tân kỳ)

      10.000

 

03

Nguyễn Sỹ Tiu

      20.000

 

04

Nguyễn Sỹ Trực

      20.000

 

05

Nguyễn Sỹ Thuyết

      10.000

 

06

Nguyễn Sỹ Ngoãn

      10.000

 

07

Nguyễn Sỹ Xuân (Con ông Thu)

      15.000

 

08

Nguyễn Sỹ Liễn

      20.000

 

09

Nguyễn Sỹ Chính (con ông Liễn)

      10.000

 

10

Nguyễn Sỹ Liễn và các con

    580.000

1 bộ Lư hương (03 cái) bằng đồng

11

Nguyễn Sỹ Liễn và các con

    332.000

1 bộ con Rồng (trang trí ngoại thất)

12

Chi Thị trấn và Văn sơn

    250.000

1 Bức Cửa vọng có thêu chữ Cát Đô Văn

13

Nguyễn Sỹ Dạng

    250.000

1 bức Cửa vọng

14

Nguyễn Sỹ Trực

 

1 lư hương gỗ và 2 cọc sáp bằng gỗ

 

5. Năm 1996 (Bính Tý): Mua trống họ 

TT

           Họ tên

     Số tiền

          Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Triều  (con ông Thu)

    100.000

 

02

Nguyễn Sỹ Xuân  (con ông Thu)

10.000

 

03

Nguyễn Sỹ Lực

      30.000

 

04

Nguyễn Sỹ Phương

      10.000

 

05

Nguyễn Sỹ Tiu

      50.000

 

06

Nguyễn Sỹ Liễn

50.000

 

07

Nguyễn Sỹ Trực

30.000

 

08

Nguyễn Sỹ Minh

35.000

 

09

Nguyễn Sỹ Dục

20.000

 

10

Nguyễn Sỹ Bắc

5.000

 

11

Nguyễn Sỹ Hòa

5.000

 

12

Nguyễn Sỹ Chính

5.000

 

    Tổng cộng: 350.000đ

    Mua trống hết 340.000đ, còn lại 10.000đ chi vào tháng 10 năm Bính Tý.

 

6. Năm 2000 (Canh Thìn): Xây dựng Thượng đường

- Ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Mão (1999) – Ngày giỗ tổ chi Cát Văn tộc trưởng kêu gọi cả 3 chi đóng góp ủng hộ. Đến 16 tháng giêng năm Canh Thìn (2000) – Ngày giổ tổ Đại tôn Cát – Đô - Văn mới thu tiền. Danh sách ủng hộ như sau:

TT

            Họ tên

Số tiền (đồng)

          Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Tiu

   500.000

 

02

Nguyễn Sỹ Hùng (con ông Dạng)

   900.000

 

03

Nguyễn Sỹ Nhàn

   100.000

 

04

Nguyễn Sỹ Triều (con ông Thu)

   160.000

 

05

Nguyễn Sỹ Linh (chi Liên sơn)

   100.000

 

06

Nguyễn Sỹ Niên (chi Văn sơn)

     20.000

 

07

Nguyễn Sỹ Khai (con ông Liễn)

 1.300.000

 

08

Nguyễn Sỹ Chính (con ông Liễn)

    700.000

 

 - Ngày 15 tháng 02 năm Canh Thìn (ngày 20 tháng 3 năm 2000) tại Lễ cầu yên ở Miếu thờ Bà thần Tổ Cô, tộc trưởng chi Liên Sơn ông Nguyễn Sỹ Giáp cùng ông Nguyễn Sỹ Trực (chi Cát Văn) đã kêu gọi con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Sỹ Cát – Đô – Văn có lòng hảo tâm đóng góp xây dựng nhà thượng đường của nhà thờ Đại tôn. Danh sách ủng hộ như sau:

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Niêm (Tân kỳ)

     50.000

 

02

Nguyễn Sỹ Thắng (Yên sơn)

     20.000

 

03

Nguyễn Thị Minh Nghiêm (Vinh)

     30.000

 

04

Nguyễn Sỹ Hóa (Đô Lương)

     20.000

 

05

Nguyễn Sỹ Hải (Tân Kỳ)

     20.000

 

06

Nguyễn Sỹ Linh (Diễn Châu)

     30.000

 

07

Nguyễn Sỹ Tùng (Liên sơn)

     10.000

 

08

Nguyễn Sỹ Thạch (Liên sơn)

     10.000

 

09

Nguyễn Lan Phương  (Liên sơn)

     10.000

 

10

Nguyễn Sỹ Nhật  (Liên sơn)

     20.000

 

11

Nguyễn Thị Lâm (Đô lương)

     50.000

 

12

Nguyễn Sỹ Thành (Đô lương)

     20.000

 

13

Nguyễn Thị Liên (con ông Liễn)

     10.000

Chi Cát Văn

 

7. Năm 2001( Kỷ Tỵ)

- Ông Nguyễn Sỹ Tiu mua Hương án Hạ đường, 1 Cờ họ và vận chuyển từ Vinh về giá trị 1.200.000đồng

- Ông Nguyễn Sỹ Chính (Chân) có công theo xe vận chuyển hương án trên từ Vinh về Nhà thờ

 

8. Năm 2002 (Canh Ngọ): Xây dựng Thượng đường

TT

Họ tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Tiu

  2.000.000

 

02

Nguyễn Sỹ Khai (con ông Liễn)

26.230.000

 

03

Nguyễn Sỹ Liễn

     200.000

 

04

Nguyễn Sỹ Hồ (con ông Liễn)

     500.000

 

05

Nguyễn Thị Liên (con ông Liễn)

     400.000

 

06

Nguyễn Thị Liện (con ông Liễn)

     400.000

 

07

Nguyễn Sỹ Xuân (con ông Thu)

     100.000

 

08

Nguyễn Sỹ Triều (con ông Thu)

       500.000

 

09

Mai Thị Thu (con ông Thu)

         50.000

 

10

Con gái ông Thu

        200.000

 

11

Nguyễn Sỹ Ngợi (TP Vinh)

       150.000

 

12

Con cháu ông Ngợi (TP Vinh)

       500.000

 

13

Nguyễn Sỹ Tân (con ông Dạng)

  1.000.000

 

14

Nguyễn Sỹ Hùng (con ông Dạng)

     1.000.000

 

15

Nguyễn Sỹ Trực

       150.000

 

16

Nguyễn Sỹ Quảng (Khe trường)

          30.000

 

17

Nguyễn Sỹ Quang (Khe trường)

     100.000

 

18

Nguyễn Sỹ Thuyết (Khe trường)

     100.000

 

19

Nguyễn Sỹ Phương

        50.000

 

20

Nguyễn Sỹ An (Chi TT Đô Lương)

        100.000

 

21

Nguyễn Sỹ Hưng (Chi Văn Sơn)

     1.500.000

(100 USD )

22

Hội đồng gia tộc Chi Văn sơn

100.000

Mừng hoàn công thượng đường

23

Cháu Ngoại Cố Mỹ

10.000

24

Con cháu Bà Luận

200.000

                            

9. Năm 2005 (Ất Dậu):  Tôn tạo lại Hạ đường 

TT

Ho tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

  5.189.000

 

02

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

      650.000

Hoàn công Hạ đường

03

Nguyễn Sỹ Liễn

     100.000

 

04

Nguyễn Sỹ Liễn

 

Góp 1 cây gỗ mít và 1 cây gỗ dung

05

Nguyễn Sỹ Chính (con ông Liễn)

  5.000.000

 

06

Nguyễn Sỹ Trực

     100.000

 

07

Nguyễn Sỹ Vơn

       50.000

 

08

Nguyễn Sỹ Quang

     100.000

 

09

Nguyễn Triều (con ông Thu)

     500.000

 

10

Nguyễn Sỹ Quảng

       50.000

 

11

Nguyễn Sỹ Kỳ

       50.000

 

12

Nguyễn Sỹ Linh ( Đô lương)

      100.000

 

13

Cháu ông Thìn (Chi TT Đô lương)

        30.000

 

14

Chi TT Đô Lương và Chi Văn Sơn

      720.000

 

15

Nhánh Nam Đàn

      200.000

 

16

Nguyễn Sỹ Chính (Chân)

 

16 công

17

Nguyễn Sỹ Hòa

 

17 công

18

Nguyễn Sỹ Phương

 

10 công

19

Nguyễn Sỹ Thanh (Khe trường)

 

6 công

20

Nguyễn Sỹ Quang

 

3 công

21

Nguyễn Sỹ Quảng

 

3,5 công

22

Nguyễn Sỹ Thư

 

3,5 công

23

Nguyễn Sỹ Bắc

 

3 công

24

Nguyễn Thuyết

 

2 công

25

Nguyễn Sỹ Minh

 

Góp 1 đĩa thu bằng gỗ lim

26

Nguyễn Sỹ Vơn

 

Góp 1 cây gỗ trai

         

10. Năm 2006 (Bính Tuất): Xây dựng sân hạ đường

TT

Họ tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

1.000.000

 

02

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

   280.000

10 bộ mâm, bát đĩa

03

Con cháu ông Ngợi (TP.Vinh)

   200.000

 

04

Con cháu Cố Nguyễn Sỹ Mơi

     20.000

 

05

Nguyễn Sỹ Quân (Tân)

     85.000

 

06

Nguyễn Sỹ Châu (Chi Văn Sơn)

     50.000

 

07

Nguyễn Sỹ Bích (Chi TT Đô Lương)

     50.000

 

08

Nguyễn Sỹ Bảo (Chi TT Đô Lương)

     50.000

 

09

Chi TT Đô Lương

     40.000

 

10

Nguyễn Sỹ Xuân (Con ông Thu)

 

Đóng 5 bộ bàn, ghế

11

Nguyễn Sỹ Phương

 

Đóng 5 bàn gỗ

 

11. Năm 2007 (Đinh Hợi): Xây dựng đường và cổng lên Nhà thờ

TT

Họ Tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Chi TT Đô Lương

100.000

 

02

Chi Văn Sơn

100.000

 

03

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

1.000.000

 

04

Nguyễn Sỹ Chính

1.000.000

 

05

Nguyễn Sỹ Hùng(Con ông Dạng)

1.000.000

 

06

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

1.500.000

 

07

Nguyễn Sỹ Phúc (Con ông Trực)

   200.000

 

08

Nguyễn Sỹ Chính (Chân)

   100.000

 

09

Bà Hùng (Con dâu)

     50.000

 

10

Con cháu ông Ngợi (TP.Vinh)

   500.000

 

11

Nguyễn Sỹ Khai (Con ông Liễn)

1.000.000

 

12

Nguyễn Sỹ Chính (Con ông Liễn)

1.000.000

 

13

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

     50.000

Mua đồ thờ

14

Bà Thu

1.800.000

Hiến 60 m2 đất làm đường lên nhà thờ

15

Nguyễn Sỹ Chính

     30.000

Ủng hộ 2 xe cát

16

Nguyễn Sỹ Chính (Chân)

 

12 công

17

Nguyễn Sỹ Hòa

 

11 công

18

Nguyễn Thị Thu

 

3 công

 

 12. Năm 2008 (Mậu Tý): Lát gạch men Hạ đường 

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

3.000.000

 

02

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

   500.000

 

03

Nguyễn Sỹ Khai (Con ông Liễn)

Nguyễn Sỹ Hùng(Con ông Dạng)

   810.000

Cúng 9 bộ áo tế lễ

 

Ủng hộ tại Lễ giổ Tổ chi Cát Văn (ngày 21 tháng 10 năm Mậu Tý – 2008)

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Chi Thị trấn Đô lương)

100.000

 

02

Nguyễn Sỹ Hải (Tân Kỳ)

  100.000

Nhân lễ vào họ cho cháu

03

Nguyễn Bùi Doãn (cháu ngoại)

   40.000

 

04

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

1.000.000

 

 

13. Năm 2009 (Kỷ Sửu)

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng) ủng hộ xây dựng:

- 1.226.000đ xây dựng tường chắn nhà vệ sinh của nhà chú Xuân phía cổng nhà thờ.

-  720.000đ làm xái để đồ cạnh nhà thờ (4/2009).

-  320.000đ lắp máng xối mái sau nhà hạ đường (11/2009).

 

Bổ sung một số khoản quyên góp của con cháu trước đây còn thiếu sót:

- Ông Nguyễn Sỹ Chính (Chân): Góp 1 bộ cánh cửa Hạ đường trị giá 1.500.000đ

-   Ông Nguyễn Sỹ Liễn đóng cho nhà thờ 1 chiếc bàn gỗ trị giá 200.000đ

 

14. Năm 2010 (Canh Dần)

 Tại Lễ tế Tổ chi Cát Văn ngày 21 tháng 10 năm Canh Dần 2010

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

2.000.000

 

02

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

500.000

 

03

Nguyễn Sỹ Hồ (Con ông Liễn)

500.000

 

04

Nguyễn Sỹ Thư

100.000

 

05

Nguyễn Sỹ Thái

100.000

 

06

Con cháu ông Nhàn (Tân Kỳ)

200.000

 

07

Nguyễn Sỹ Đính (Giang Sơn)

100.000

 

08

Nguyễn Sỹ Quang (Khe Trường)

100.000

 

09

Nguyễn Sỹ Quảng (Khe Trường)

100.000

 

10

Nguyễn Sỹ Kỳ (Khe Trường)

200.000

 

11

Nguyễn Sỹ Thanh (Khe Trường)

100.000

 

12

Nguyễn Sỹ Hà (Khe Trường)

100.000

 

 

                 Cộng

4.700.000

 

                          

15. Năm 2011 (Tân Mão)  

-          Tại Lễ tế Tổ Đại tôn, ngày 16 tháng giêng năm Tân Mão (2011)

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

500.000

 

02

Nguyễn Sỹ Thắng (Mự Thái)

200.000

 

03

Nguyễn Sỹ Chính (Con ông Liễn)

1.000.000

 

04

Nguyễn Sỹ Triều (Con bà Thu)

300.000

 

05

Cháu Thi (Con rể bà Ân, TP Vinh)

400.000

 

 

                   Cộng:

2.400.000

 

                                        

-          Con cháu quyên góp ủng hộ xây dựng Nhà thờ Đại tôn: Lát gạch nền, lăn sơn tường Thượng đường, thay Hương án mới, lắp đặt bức hoành phi và 2 đôi câu đối bằng gỗ và ủng hộ tại Lễ tế Tổ chi Cát Văn ngày 21 tháng 10 năm Tân Mão (2011): 

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Chi chú

01

Nhánh Nam Đàn

3.000.000

Thay hương án

02

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

4.500.000

Góp cùng tiền ủng hộ của nhánh Nam Đàn thay hương án

03

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

 9.000.000

Mua bức hoành phi và đôi câu đối bằng gỗ

04

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

1.000.000

Ủng hộ tại Lễ tế Tổ

05

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

240.000

Mua nilon trải bàn thờ và chiếu phục vụ tế lễ

06

Nguyễn Sỹ Đính (Giang Sơn)

    200.000

 

07

Nguyễn Sỹ Ngoãn

    200.000

 

08

Nguyễn Sỹ Hải (Con cháu ông Nhàn)

    300.000

 

09

O Bình (Phái ông Dạng)

    500.000

 

10

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

1.000.000

 

11

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

500.000

(Bồi dưỡng cho lái xe)

Hợp đồng đóng hoành phi và câu đối, lo xe vận chuyển từ TP.Vinh về nhà thờ.

 

16. Năm 2013 (Quý Tỵ) và năm 2014: Làm mái tôn nhà thờ Đại tôn và công trình phục vụ hậu cần

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Chi chú

01

Nhánh Nam Đàn

600.000

 

02

Nguyễn Sỹ Thành (Chi TT Đô Lương)

200.000

 

03

Nguyễn Sỹ Mậu

150.000

 

04

Nguyễn Sỹ Hùng (Con ông Dạng)

1.000.000

 

05

Nguyễn Sỹ Tân (Con ông Dạng)

1.000.000

 

06

Con cháu ông Tiu (Tộc trưởng)

3.000.000

 

07

Con rể ông Tiu (Tộc trưởng)

300.000

 

08

Nguyễn Sỹ Quảng

200.000

 

09

Nguyễn Sỹ Bảo (Chi TT Đô Lương)

100.000

 

10

Nguyễn Sỹ Thư

200.000

 

11

Nguyễn Sỹ Kỳ

200.000

 

12

Nguyễn Sỹ Thanh (Chi Văn Sơn)

và Nguyễn Sỹ Tuấn (Chi Văn Sơn)

500.000

 

13

Nguyễn Sỹ Hòa

100.000

 

14

Nguyễn Sỹ Quang

100.000

 

15

Nguyễn Sỹ Thanh

100.000

 

16

Nguyễn Sỹ Hồ (Con ông Liễn)

500.000

 

17

Nguyễn Sỹ Chính (Con ông Liễn)

500.000

 

18

Nguyễn Sỹ Tiu (Tộc trưởng)

3.000.000

Mua sắm dụng cụ phục vụ hậu cần khi tế lễ

 


 

 


Các tin bài khác:
* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am (Ngày đăng:11/05/2015)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...