“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am
Ngày đăng:(11/05/2015)

SỔ CÔNG ĐỨC
XÂY DỰNG, TÔN TẠO KHU MỘ THỦY TỔ TẠI CỒN AM

(Sổ công đức này được ghi chép lại từ sổ công đức của dòng họ. Nếu có thiếu sót, mong mọi người thông cảm và góp ý với tộc trưởng theo địa chỉ ở mục “Thông tin liên hệ & Góp ý” của trang web)

Khu mộ Tổ của dòng họ tại Cồn Am, nơi song táng 2 cụ Thủy tổ của dòng họ là cụ ông Nguyễn Uyên và cụ bà Hồ Thị Chiêu đến nay đã hơn 400 năm. Các thế hệ con cháu vô cùng biết ơn các thế hệ trước của dòng họ đã bảo vệ chăm sóc để khu mộ tổ trường tồn đến hôm nay để con cháu ngày nay và mai sau tiếp tục tôn tạo và chăm sóc.

Phần công đức ở đây chỉ ghi chép được từ sau năm 1945. Trong đó giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2003 được trích từ gia phả Đại tôn (http://nguyensycatdovan.org/xem_noidung.aspx?id=6).

Phần công đức ghi chép ở đây chỉ ghi chép những con cháu của dòng họ đóng góp ủng hộ thêm ngoài phần đóng góp theo đinh của các chi, nhánh.

1. Giai đoạn 1945 đến 2003

Do hoàn cảnh đất nước phải trải qua chiến tranh và các biến cố lịch sử nên phần mộ Thủy tổ ở Cồn Am Sơn Lộc bị nhân dân xung quanh khai phá để trồng khoai, sắn. Rừng trai gần 3 sào xa xưa để bảo vệ tổ mộ về phần xác mà toàn họ đã trồng nay bị chặt hết chỉ còn lại vẻn vẹn 4 cây. Trước tình trạng đó, chi Văn Tràng (nay là Văn Sơn) đã họp con cháu bàn bạc và thực hiện làm 4 bia đá, khắc chữ “Nguyễn Sỹ tổ mộ”, chôn xung quanh mộ để làm giới cận. Bia làm xong và chôn xung quanh mộ để làm giới cận vào ngày 15 tháng giêng năm Canh Thân (ngày 01 tháng 3 năm 1980).

Sau đó ba chi Cát Văn, Liên Sơn (nay là Thị trấn Đô Lương) và Văn Tràng đã họp nhau lại và thống nhất cùng nhau xây dựng, chăm sóc và bảo vệ khu mộ Tổ.

Tháng 3 năm 1981 dòng họ đã hoàn thành xây dựng mộ đài để con cháu làm lễ dâng hương. 

Năm 1983 (năm Quý Hợi) trước tình hình khu mộ Tổ có nguy cơ bị xâm lấn, dòng họ đã đấu tranh và làm đơn đề nghị chính quyền xã Văn Sơn cấp đất cho khu mộ theo 4 bia đá mốc giới cận đã xây dựng năm 1980, đơn đề nghị được làm ngày 30 tháng 4 năm 1983 (ngày 18 tháng 3 năm Quý Hợi). Sau đó, chính quyền xã Văn Sơn đã ra quyết định giải quyết cho họ Nguyễn Sỹ diện tích 352m2 (22m x 16m). Quyết định ký ngày 09 tháng 02 năm 1984 (ngày 08 tháng 01 năm Giáp Tý).

Sau đó Ban gia tộc của dòng họ vào Bài Sơn liên hệ cùng ông Nguyễn Sỹ Niệm, hậu duệ của chi họ Thị trấn Đô Lương tìm một số cây thông về trồng. Ông Nguyễn Sỹ Niệm và con cháu đã xung phong mang ra 50 cây để trồng.

Vì mộ tổ xung quanh trống trải nên trâu bò vào phá phách và trẻ em vào bẻ cây. Để bảo vệ tổ mộ và cây cối đã trồng, ba chi Cát Văn, Thị trấn Đô Lương và Văn Tràng thảo luận và nhất trí xây tường bao xung quanh theo giới cận bốn bia. Vì công trình quá tốn kém nên chỉ xây xong được phần móng và cao thêm chừng 1m.

Năm 1990 các ông hưu trí ở ở Hà Nội hậu duệ của chi họ Thị trấn Đô Lương cùng nhau xung phong được 2.400.000đ gửi về xây mặt trước gồm tắc môn, cột quyết, tường bao.

Sau đó, con cháu cả 3 chi của dòng họ Nguyễn Sỹ Cát – Đô – Văn đã họp bàn và tiếp tục xây dựng phần còn dở dang và đã hoàn thành vào ngày 28 tháng 11 năm Quý Mùi (21 tháng 12 năm 2003).

 

2. Năm Canh Dần (2010)

Trước tình hình bờ đất trước cổng khu mộ Tổ bị lở đã gần sát chân tường, đường vào khu mộ bị cây cối rậm rạp che kín và các hạng mục bên trong khu mộ đang xuống cấp, tại Lễ cầu yên tại miếu thờ Bà thần Tổ Cô tộc trưởng Nguyễn Sỹ Tiu đã thay mặt dòng họ kêu gọi con cháu ủng hộ để thực hiện xây dựng và tôn tạo khu mộ Tổ. 

2.1. Tại Lễ cầu yên ở Miếu thờ Bà thần Tổ Cô, rằm tháng 02 năm Canh Dần (2010)

STT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Con cháu ông Nguyễn Sỹ Tiu (tộc trưởng)

500.000

 

02

Nguyễn Sỹ Tiều (Thị trấn Anh Sơn)

100.000

 

03

Nguyễn Sỹ Lâm  (TT Đô Lương, con ông Đô)

1.000.000

 

04

Nguyễn Sỹ Lịch (xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn)

100.000

 

05

Nguyễn Sỹ Minh(xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn)

100.000

 

 

                    Cộng:

1.800.000

 

 

2.2. Tại khu mộ Tổ ở Cồn Am, Đô Lương 

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nhánh Nam Đàn

   550.000

 

02

Nguyễn Sỹ Đô (tộc trưởng chi TT Đô Lương)

   100.000

 

04

Nguyễn Sỹ An (Chi TT Đô Lương)

   300.000

 

05

Nguyễn Sỹ Dung (con ông An)và Cháu Thơm (vợ cháu Lâm con ông Đô)

1.500.000

Ghép gạch sân Đài  dâng hương

06

Nguyễn Sỹ Dung (con ông An)

 

Góp bình hương đặt trước mộ chí.

07

Nguyễn Sỹ Tư (Hà Nội)

1.000.000

 

08

Nguyễn Sỹ Thanh (Văn Sơn)

   200.000

 

09

Nguyễn Sỹ Thắng (Văn sơn, con ông Thanh)

   200.000

 

10

Nguyễn Sỹ Tuấn (Văn Sơn)

   200.000

 

11

Nguyễn Sỹ Bích (TT Đô Lương)

   200.000

 

12

Nguyễn Sỹ Thành (TT Đô Lương)

   200.000

 

13

Nguyễn Sỹ Hợp (Em chú Thành)

   200.000

 

14

Nguyễn Sỹ Ba (Yên Sơn)

   200.000

 

15

Nguyễn Sỹ Ngân (Yên Sơn)

   200.000

 

16

Nguyễn Sỹ Minh (Yên Sơn)

   100.000

 

 

Cộng:

6.150.000

 

 

3. Năm Quý Tỵ (2013): Xây dựng đường vào khu mộ, tam cấp và lan can 

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

01

Nguyễn Sỹ Minh và anh em con cháu công tác tại Hà Nội (thuộc chi Thị trấn Đô Lương):

1)  Nguyễn Sỹ Ngân

2)  Nguyễn Sỹ Tư

3)  Nguyễn Sỹ Lựu

4)  Nguyễn Sỹ Bình

5)  Nguyễn Sỹ Anh Tuấn

6)  Nguyễn Sỹ Tú

7)  Nguyễn Sỹ Phương

10.000.000

 

02

Con cháu ông Nguyễn Sỹ Tiu (tộc trưởng)

1.000.000

Tại lễ tế tổ chi Cát Văn ngày 21/10/Quý Tỵ

Cộng:

11.000.000

 

 

4. Năm Giáp Ngọ (2014)

Đang chờ danh sách từ chi Văn Sơn  

5. Năm Ất Mùi (2015) 

5.1. Tại lễ tảo mộ Tổ ở Cồn Am 15 tháng giêng năm Ất Mùi (2015)

 Đang chờ danh sách từ chi Văn Sơn

 

Các tin bài khác:
* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn (Ngày đăng:11/05/2015)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...