“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ
Ngày đăng:(31/03/2014)

Kể từ năm 2003 sau khi hoàn thành phần tường bao khu mộ còn lại cho đến năm 2010, khu mộ Tổ Cồn Am chưa được tôn tạo và xây dựng tiếp, đường vào mộ bị cây dại mọc um tùm che kín, bậc đất trước mộ bị lở gần sát vào tường bao quanh mộ, trong khu mộ có nhiều cây keo do người trồng lấy gỗ và các hạng mục bên trong như đài dâng hương đã xuống cấp.

Ảnh: Khu mộ Tổ Cồn Am (ảnh chụp ngày 12/02/2010, bậc đất trước mộ đã lở gần đến tường bao)

Cuộc họp thứ nhất
Trước tình trạng đó, sáng ngày 30 tháng 11 năm 2009 (ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Sửu) tộc trưởng Nguyễn Sỹ Tiu đã thống nhất với các chi triệu tập cuộc họp tại nhà thờ chi Văn Sơn để bàn chủ trương tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ, giai đoạn đầu tiên sẽ thực hiện chặt các cây keo trong khu mộ, xây bậc từ đường xóm lên khu mộ, xây bờ kè và làm đường hành lang trước khu mộ để tiến tới đổ bê tông. Thành phần cuộc họp gồm có:
- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn.
- Ông Nguyễn Sỹ An - Chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ Vy – Tộc trưởng chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Châu – Chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Vinh – Chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Sáu – Chi Văn Sơn.
Kết quả khảo sát bờ kè và đường hành lang trước khu mộ:
- Dài: 29,6 m
- Rộng: 2,6 m
- Bờ đất sâu: 1,0 m
Phần bờ kè thống nhất sẽ xây bằng đá: 30 x 1 x 0,4 = 12 mét khối.

Cuộc họp thứ 2
Đến sáng ngày 06 tháng 4 năm 2010 tộc trưởng Nguyễn Sỹ Tiu đã thống nhất với các chi triệu tập cuộc họp tại nhà thờ chi Văn Sơn để tiếp tục bàn chủ trương tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ với các nội dung như trong cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2009. Thành phần gồm có:
- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn.
- Ông Nguyễn Sỹ Đô – Tộc trưởng chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ An - Chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ Mùi - Chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ Vy – Tộc trưởng chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Châu – Chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Quý – Chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Tư – Chi Văn Sơn.
Vắng ông Ông Nguyễn Sỹ Thụ - Chi Văn Sơn.

Cuộc họp đã thống nhất nhờ chi Văn Sơn gọi thợ, soát toàn bộ. Kinh phí sẽ chia cho 3 chi đóng góp sau khi nghiệm thu.

Nhờ các ông: Nguyễn Sỹ Đô, Nguyễn Sỹ Vy, Nguyễn Sỹ Thanh (chi Văn Sơn), Nguyễn Sỹ An tham gia giám sát việc xây dựng, họ sẽ trả tiền xăng xe đi lại để giám sát.

Tại cuộc họp cũng đã quyết định yêu cầu chi Văn Sơn khẩn trương kiện toàn Ban gia tộc của chi để sớm ổn định đi vào hoạt động. Có tổ chức, đoàn kết tốt nội bộ, đảm bảo lòng tin cho con cháu.

Cuộc họp thứ 3
Đến sáng ngày 11 tháng 11 năm 2010 (ngày 6 tháng 10 năm Canh Dần) tộc trưởng Nguyễn Sỹ Tiu đã thống nhất với các chi triệu tập cuộc họp tại nhà thờ chi thị trấn Đô Lương để bàn triển khai thực hiện tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ. Thành phần cuộc họp gồm có:
- Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng chi Cát Văn.
- Ông Nguyễn Sỹ Đô – Tộc trưởng chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ Vy – Tộc trưởng chi Văn Sơn.
- Ông Nguyễn Sỹ Hòa – Chi Cát Văn.
- Ông Nguyễn Sỹ An - Chi thị trấn Đô Lương.
- Ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Chi Văn Sơn, chủ thầu xây dựng.

Cuộc họp đã thống nhất giao cho chú Nguyễn Sỹ Tuấn thực hiện trọn gói công trình xây bậc từ đường xóm lên khu mộ, xây bờ kè và làm đường hành lang trước khu mộ, với tổng giá trị dự toán 6.500.000 đồng (thay vật liệu đá bằng gạch nén bê tông xi măng). Hoàn thành công trình trước ngày 20 tháng 10 năm Canh Dần, nghiệm thu và thanh toán vào ngày 21 tháng 10 năm Canh Dần (2010).

Ngoài các cuộc họp trên, tại các buổi lễ tế Tổ các chi, lễ tế tổ Đại tôn (16 tháng giêng) các chi đã kêu gọi con cháu ngoài đóng góp theo đinh sẽ ủng hộ để có kinh phí hoàn thành việc tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ Cồn Am.

Tại ngày lễ tế Bà thần Tổ Cô Kim Đồng Ngọc Nữ, vào ngày 15 tháng 2 năm 2010 tộc trưởng Nguyễn Sỹ Tiu đã kêu gọi con cháu đóng góp ủng hộ để khởi công tôn tạo và xây dựng khu mộ tổ Cồn Am sau 7 năm kể từ năm xây dựng tôn tạo gần nhất 2003, ngay tại buổi lễ tế này con cháu đã ủng hộ được 1.600.000 đồng.
(Cũng trùng lặp là vào ngày 15 tháng 02 năm Canh Thìn (20 tháng 3 năm 2000), ngày lễ tế và cầu yên tại miếu Bà thần Tổ Cô Kim Đồng Ngọc Nữ, tộc trưởng Nguyễn Sỹ Giáp (chi thị trấn Đô Lương) cùng với ông Nguyễn Sỹ Trực (chi Cát Văn) đã kêu gọi con cháu nội ngoại họ Nguyễn Sỹ có lòng hảo tâm hướng về tổ tiên, ủng hộ xây dựng nhà thượng đường Đại tôn. Ngay tại buổi lễ tế con cháu đã đóc góp ủng hộ được: 300.000đ)

Đây là sự động viên để dòng họ bắt tay vào thực hiện tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ vì đã một thời gian dài dòng họ 3 chi chưa cùng nhau thực hiện một công trình nào của Đại tôn, trong lúc Hội đồng gia tộc Đại tôn chưa được kiện toàn lại, Hội đồng gia tộc Đại tôn trước đây hầu hết các cụ đã già yếu, một số cụ đã qua đời. Do đó, việc huy động cả dòng họ Đại tôn cùng tham gia vào công việc tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ lần này đã gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, khi công việc tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ lần này được thực hiện thành công sẽ có ý nghĩa quan trọng là tăng cường tình cảm, tình đoàn kết gắn bó của toàn họ, sẽ giúp cho dòng họ thực hiện thuận lợi những công việc lớn lao khác của Đại tôn và các chi, nhánh trong tương lai.


Các tin bài khác:
* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn (Ngày đăng:31/03/2014)
* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn) (Ngày đăng:10/04/2015)
* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014 (Ngày đăng:04/04/2014)
* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014 (Ngày đăng:06/05/2014)
* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3 (Ngày đăng:31/03/2014)
* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014 (Ngày đăng:01/08/2014)
* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014). (Ngày đăng:09/09/2014)
* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014). (Ngày đăng:09/03/2015)
* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015) (Ngày đăng:27/04/2015)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...