“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014
Ngày đăng:(24/04/2014)
Hình ảnh lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014 tại nhà thờ Đại Tôn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương

Nhà thờ Đại Tôn với mái tôn mới được hoàn thành:

Con cháu tề tự đông đủ từ sáng sớm:

Bộ phân hậu cần đang chuẩn bị. Năm nay nhà bếp mới được xây dựng cạnh nhà thờ đã tạo rất nhiều thuận lợi cho bộ phận hậu cần và tạo thêm không khí ấm cúng cho nhà thờ:

Mọi người tề tựu chuẩn bị làm lễ:

Bắt đầu làm lễ. Nhân sự cho bộ phận thực hiện lễ nghi chủ yếu là ban lễ nghi của chi Cát Văn (mới được kiện toàn lại) như phụ trách trống lớn, chiêng... đây là cơ hội để ban lễ nghi của chi thực hành:

Tộc trưởng chi Cát Văn, chi thị trấn Đô Lương và đại diện chi Văn Sơn bắt đầu hành lễ (tộc trưởng chi Văn Sơn đang đi làm ăn ở nước ngoài không về được):

Dâng hương, nến, rượu từ hạ đường lên thượng đường:

Sau khi làm lễ xong con cháu quây quần để trưởng tộc thông báo tình hình sau đó cùng đánh giá, bàn bạc thực hiện các công việc của họ tộc. Sắp tới dòng họ sẽ kiện toàn lại Ban lễ nghi Đại Tôn, Bộ phận lễ nghi và thủ tục làm lễ tại khu mộ Thủy Tổ ở Cồn Am, tổ chức họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn để bàn việc tôn tạo khu mộ Thủy Tổ giai đoạn tiếp theo. Sau đó con cháu cùng vui vẻ dự bữa cơm thân mật :

Các tin bài khác:
* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010 (Ngày đăng:23/04/2014)
* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010 (Ngày đăng:25/04/2014)
* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013 (Ngày đăng:23/04/2014)
* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013 (Ngày đăng:23/04/2014)
* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013 (Ngày đăng:23/04/2014)
* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014 (Ngày đăng:24/04/2014)
* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015) (Ngày đăng:09/03/2015)
* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015) (Ngày đăng:11/03/2015)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...