“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Ngày đăng:(22/07/2014)

Theo gia phả của chi Cát Văn, đời thứ 9, ông Nguyễn Sỹ Bảng đã sinh hạ:
Với vợ cả, bà Trần Thị Đột 1 người con là: Ông Nguyễn Sỹ Hạnh
Với vợ thứ, bà Bùi Thị Trung 4 người con là:
1) Ông Nguyễn Sỹ Cồn (Quân)
2)  Ông Nguyễn Sỹ Diên
3) Ông Nguyễn Sỹ Hoạt
4) Ông Nguyễn Sỹ Hiều

Ảnh: Trích phả đồ chi Cát Văn

Theo 4 bản phó ý đã chép lại, 4 anh em con bà Bùi Thị Trung (1890 - 1900) ở vùng đất Cát Ngạn. Do hoàn cảnh khó khăn, đói khổ anh em đi làm ăn nhiều nơi từ miền xuôi đến miền ngược, 3 anh em đã có gia đình tại Cát Ngạn, tuy đi làm ăn khắp nơi nhưng vẫn quay về Cát Ngạn làm tổ ấm nương thân.

Em thứ 4 Nguyễn Sỹ Hiều chưa có gia đình, lên vùng Dừa – Lạng (huyện Anh Sơn ngày nay) sinh cơ lập nghiệp đổi tên là Nguyễn Sỹ Phiêu. Theo thời gian đã sinh con, đẻ cái sống làm ăn theo dọc bãi bồi sông Lam, hiện nay thuộc vùng từ Tri Lễ (vùng xã Khai Sơn) lên đến Cây Chanh (vùng xã Đỉnh Sơn).

Theo cố Nguyễn Sỹ Thủy nói lại là “Họ Nguyễn Sỹ vùng ta gốc là ở Cát Ngạn”

Tính đến nay can Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) đã lên vùng Dừa – Lạng đã trên 100 năm. Đời đời nối tiếp thì họ Nguyễn Sỹ ở đó hiện nay con cháu còn ở thành cụm hoặc rãi rác các vùng xã ven sông từ Tri Lễ  đến Cây Chanh.

Qua truy cứu tìm hiểu chúng tôi gồm:
1) Ông Nguyễn Sỹ Tiu – Tộc trưởng.
2) Ông Nguyễn Sỹ Trực – Đại diện cho họ vùng Cát Văn.
3) Ông Nguyễn Sỹ Ngoãn – Thư ký, ghi chép gia phả.
Đã làm việc hết sức khách quan và cụ thể để bước đầu thông báo.

Nếu chúng ta biết chân thành, trung thực, uống nước nhớ nguồn, hướng về tổ tiên thì xin tìm hiểu thêm qua gia phả của họ Nguyễn Sỹ.

Người lưu giữ gia phả của họ Nguyễn Sỹ: Ông Nguyễn Sỹ Tiu ở xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0383 872 431, 094 606 00 48


Thư ký
                      
Nguyễn Sỹ Ngoãn

(Trích trong bản “Sơ lược gia phả của họ Nguyễn Sỹ”, tra cứu và ghi chép ngày 18 tháng 3 năm 1995)

Các tin bài khác:
* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm (Ngày đăng:31/03/2014)
* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ (Ngày đăng:24/04/2014)
* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương (Ngày đăng:29/07/2014)
* Thông tin mới cập nhật (* New) (Ngày đăng:16/04/2015)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...