“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005
Ngày đăng:(29/07/2014)

Câu lạc bộ họ Nguyễn Sỹ được thành lập do sáng kiến của bác Nguyễn Sỹ Quế - Người chi họ ở Hưng Dũng, thành phố Vinh – Lão thành cách mạng, cố bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh.

Từ khi thành lập đến năm 2000 đã họp mặt các đại diện, các chi họ được 2 lần, lần thứ nhất vào ngày 13 tháng 9 năm 1997, lần thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2000. Cả hai lần đều họp ở nhà thờ chi họ Nguyễn Sỹ ở Hưng Dũng, nhà thờ được công nhận di tích lịch sử cách mạng.

Đến nay đã có 39 chi họ tham gia câu lạc bộ (Nghệ An 7, Hà Tĩnh 7, Bắc Ninh 6, Thái Bình 1, Hải Phòng 1, Hà Nội 1, Thanh Hóa 1 và Quảng Nam 1).

Trong cuộc họp lần thứ hai, đại diện các chi đã nhất trí bầu ra một ban liên lạc và cử bác Nguyễn Sỹ Duyến – Họ Nguyễn Sỹ ở Hưng Dũng – Làm trưởng ban và một số thành viên thường trực ở thành phố Vinh và các thành viên ở các địa phương (các huyện ở Nghệ An và các tỉnh).

Trong cuộc họp lần thứ hai đã hẹn nhau hai năm tổ chức một cuộc họp mặt (địa điểm tùy tình hình cụ thể do ban liên lạc quyết định). Để tiến tới cuộc họp mặt lần thứ ba, ban liên lạc và các đại diện các chi dự cuộc họp mặt sẽ liên lạc mời thêm các chi khác tham gia. Nhưng vì bác trưởng ban qua đời, các chi chưa cung cấp thêm được thông tin gì mới và chưa mời thêm được các chi khác tham gia. Ban liên lạc lại chưa liên hệ được địa điểm họp thuận lợi nên chưa tổ chức được.

Ngày 18 tháng 6 năm 2004 anh em trong ban liên lạc cũ đã họp để củng cố lại. Chúng tôi kính báo cáo với các cụ, các ông, các bác, các chú đại diện các chi. Ban liên lạc mới (bộ phận trực) gồm có:
Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Sỹ Văn – Chi họ Hưng Dũng, cán bộ công đoàn về hưu.

Các phó ban:
- Ông Nguyễn Sỹ Viện – Chi họ Hưng Dũng, Văn phòng đoàn quốc hội Nghệ An.
- Ông Nguyễn Sỹ Lan – Chi Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An, Nhà giáo về hưu.

Các ban viên:
- Ông Nguyễn Sỹ Mại – Thanh Chương, cán bộ về hưu.
- Ông Nguyễn Sỹ Thục – Thượng tá công an Nghệ An.
- Ông Nguyễn Sỹ Đang – Hà Tĩnh, Nhà giáo về hưu.

Ngay từ đầu và qua hai cuộc họp mặt chúng ta đã nhất trí: Việc thành lập câu lạc bộ, tổ chức các cuộc họp mặt các đại diện là nhằm:

- Chắp nối gia phả các chi giúp các chi đang có mong muốn thiết tha tìm nguồn gốc họ hàng (ai là người sinh ra tỏ họ mình đang thờ? Quê cũ ở đâu?).

- Vì theo thông tin các họ cung cấp thì các chi họ lâu đời chỉ có hai ba chi có từ 22, 23 đời, đa số 13, 14, 15 đời, thậm chí có chi mới 9 – 10 đời, nhiều chi mất gia phả.

- Giao lưu các chi họ Nguyễn Sỹ cùng nhau tìm hiểu những truyền thống tốt đẹp, kinh nghiệm xây dựng dòng họ, giữ gìn gia phong mỹ tục.

- Trong 2 cuộc họp trước đây tất cả các bác đại diện đã đến dự họp đã bày tỏ sự đồng tình về mục đích tổ chức xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa các chi họ Nguyễn Sỹ với nhau “Giọt máu đào hơn ao nước lã”.

- Với anh em cùng con một nhà, không gần thì xa. Qua các gia phả, các chi gửi cho ban liên lạc và các thông tin do các bác đại diện cung cấp thì: Các chi họ Nguyễn Sỹ chúng ta có những nét chung giống nhau sau đây: Hiếu học từ xưa cũng như nay, đại đa số các chi đều có truyền thống hiếu học, nhiều chi trước đây có người đỗ đạt cao, như chi họ Nguyễn Nhân (Nguyễn Sỹ) ở làng Kim Đôi, Kim Châu, Quế Võ, Bắc Ninh, nổi tiếng là dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao, lừng danh cả nước. Theo thông tin các chi cung cấp thì đa số các chi trước đây đều có người đỗ đạt cao.

- Ngày nay nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, chi nào cũng có nhiều người thành đạt bằng con đường học vấn, khoa bảng. So với địa phương, các chi họ Nguyễn Sỹ đều là dòng họ có phong trào khuyến học, nhiều người học giỏi.

- Có truyền thống yêu nước và cách mạng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 rất nhiều người tham gia cách mạng, hầu như họ nào cũng có lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Họ Nguyễn Sỹ ở Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An có đồng chí Nguyễn Sỹ Sách – Nguyên Bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Chi này cũng là chi có Vị tổ là Tướng Tây Sơn, nhà thờ được công nhận là di tích lịch sử, trong các cuộc kháng chiến vừa qua rất nhiều liệt sĩ, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều người được nhà nước tặng bằng có công với nước. Chi họ Nguyễn Sỹ ở Hưng Dũng có nhiều người tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều người được công nhận là lão thành cách mạng. Họ Nguyễn Sỹ chúng ta nhiều người tham gia công tác lãnh đạo Đảng, Quân đội, quản lý nhà nước, công tác khoa học giáo dục, văn hóa…

Rồi đây nếu được các chi cung cấp tư liệu đầy đủ, thống kê một cách cụ thể thì những thông tin đó sẽ viết lên một trang sử vẻ vang của tổ tiên và các vị tiền bối của họ Nguyễn Sỹ, góp phần động viên, khích lệ, nâng cao lòng tự hào về dòng học cho con cháu chúng ta.

Theo báo cáo của các chi thì người họ Nguyễn Sỹ ở đâu cũng cần cù, chăm chỉ làm ăn, nhưng chưa nghe báo cáo về những người có tài kinh doanh giàu có.

Về tổ chức thờ phụng tổ tiên, giữ gìn thuần phong mỹ tục, phát huy truyền thống dòng họ, hầu như họ nào cũng đã có chủ trương giữ gìn sửa sang nâng cấp phần mộ tổ tiên, nhà thờ họ, viết gia phả để truyền lại cho con cháu, sinh hoạt tập thể của chi họ, phục vụ việc thờ cúng của tổ tiên và đoàn kết giúp đỡ nhau. Riêng vấn đề gia phả nhiều chi họ đang có nhu cầu tìm nguồn gốc, chúng tôi rất mong các chi có nhiều đời hơn cung cấp thông tin về gia phả may ra giúp được một số chi tìm nguồn gốc. Các chi ở Nghệ Tĩnh, trong Nam đang có hướng suy nghĩ tìm nguồn gốc cho mình ở các tỉnh phía Bắc như là: Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương.

Về tính cách con người họ Nguyễn Sỹ trong các cuộc họp trước đây nhất là qua việc giao lưu một số bác đã nêu ra một số ý kiến (ngoài các điểm truyền thống nói trên) vừa có ý tự hào, vừa có ý coi là nhược điểm (xin báo cáo để các cụ, các bác, các chú suy nghĩ cho thêm ý kiến). Đó là vừa khí khái, vừa nóng tính, không chịu khuất phục kẻ làm sai dù đó là người trên.

Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày ở một số chi chưa có hiện tượng cãi trong thứ bậc, tôn trọng trật tự trong họ, tứ sử xưng hô, đối xử hàng ngày đến sinh hoạt chung trong họ (một số bác đã nêu ra có họ thì phải có hàng).

Đây là truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Thưa các cụ, các bác, các chú!

Trong phạm vi hiểu biết về truyền thống tình hình các họ còn hạn hẹp, với khả năng hạn chế, Ban liên lạc xin nêu ra một số nội dung trên để báo cáo và mong các cụ, các bác, các chú trong dịp gặp mặt hiếm có hôm nay cho thêm ý kiến để: Giúp nhau chúng ta và con cháu biết thêm về nguồn gốc tổ tiên và họ hàng anh em về những truyền thống tốt đẹp của dòng họ Nguyễn Sỹ. Tạo điều kiện chúng ta có quan hệ chặt chẽ hơn, giúp nhau xây dựng các chi họ tiến lên theo kịp thời đại đang được đổi mới.

Kính báo cáo!

Các tin bài khác:
* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000 (Ngày đăng:28/07/2014)
* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005 (Ngày đăng:29/07/2014)
* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997 (Ngày đăng:10/07/2014)
* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh (Ngày đăng:30/07/2014)
* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường (Ngày đăng:10/07/2014)
* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân (Ngày đăng:11/06/2014)
* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005 (Ngày đăng:29/07/2014)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...