“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005
Ngày đăng:(29/07/2014)

Kính gửi các chi họ Nguyễn Sỹ:
Thông báo cuộc họp đại diện các chi họ Nguyễn Sỹ cả nước lần thứ 3, ngày 09 tháng 01 năm 2005.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác:
- Bác Nguyễn Sỹ Viện (chi Hưng Dũng, thành phố  Vinh, Nghệ An) – Phó Ban đại diện.
- Bác Nguyễn Sỹ Dũng (chi Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An) – Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Hội nghị dưới sự chủ trì của các vị:
1- Bác Nguyễn Sỹ Văn – Chi họ Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.
2- Bác Nguyễn Sỹ Đang – Chi họ Hà Tĩnh.
3- Bác Nguyễn Sỹ Dũng – Chi họ Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.
4- Bác Nguyễn Sỹ Phiệt – Chi họ Quế Võ, Bắc Ninh.
5- Bác Nguyễn Sỹ Viện - Chi họ Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.
6- Bác Nguyễn Sỹ Lan – Chi họ Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.
Thư ký: Bác Nguyễn Sỹ Mại và bác Nguyễn Sỹ Thục.

Hội nghị nhất trí báo cáo của Ban liên lạc đã trình bày, sau đó các chi họ đọc tham luận. Nhưng vì điều kiện thời gian hạn hẹp do đó các văn bản của một số chi chưa được trình bày trong cuộc họp, nên phải gửi lại Ban liên lạc để tổng hợp.

Kết quả hội nghị đã thống nhất cao về tìm cội nguồn tổ tông.
Hội nghị khẳng định nguyện vọng tha thiết của các chi họ và cần có một tổ chức thắt chặt mối quan hệ họ hàng nhằm giúp nhau chắp nối gia phả, tìm các bậc tiên tổ, nguồn gốc quê hương tổ tiên, học tập lẫn nhau làm tốt hơn nữa việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Để thực hiện được nguyện vọng trên, Hội nghị đã nhất trí bầu Ban đại diện dòng họ Nguyễn Sỹ cả nước gồm các bác như sau:

Trưởng ban:
- Bác Nguyễn Sỹ Văn – Chi họ Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An, cán bộ công đoàn về hưu.

Phó ban:
- Bác Nguyễn Sỹ Viện – Chi họ Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An, cán bộ đoàn quốc hội Nghệ An.
- Bác Nguyễn Sỹ Lan – Chi họ Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An, nguyên phó hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An.

Ban viên:
- Bác Nguyễn Sỹ Mại – Chi họ Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An, nguyên cán bộ quản lý Sở giao thông Nghệ An.
- Bác Nguyễn Đang – Chi họ Phú Lộc, Hà Tĩnh, nguyên hiệu phó, Bí thư đảng ủy Đại học sư phạm Vinh.
- Bác Nguyễn Sỹ Thục – Phó trưởng phòng Công an tỉnh Nghệ An.
* Ở Hà Nội:
- Bác Nguyễn Minh Chương – Chi một Phú Lộc, Hà Tĩnh, nguyên phó văn phòng Trung ương Đảng.
- Bác Nguyễn Sỹ Phiệt – Tộc trưởng chi họ Kim Đôi, Kim Châu, Quế Võ, Bắc Ninh, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Bác Nguyễn Sỹ Huyên – Kỹ sư du lịch Hà Nội.
- Bác Nguyễn Sỹ Dũng - Chi họ Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Ban đại diện có nhiệm vụ sưu tập, tập hợp các thông tin trong gia phả của các chi đã tham dự các cuộc họp 1, 2, 3 và mở rộng thêm các chi khác.
Trước hết đề nghị Ban đại diện đại tộc tập hợp các tư liệu đã có kịp thời thông báo cho các chi để nghiên cứu, liên hệ xem có thông tin mới thì báo cáo lại cho Ban đại diện để tổng hợp. Nếu làm tốt việc này chúng ta có điều kiện tiến tới viết một quyển sử về dòng họ Nguyễn Sỹ. Nêu lên những truyền thống tốt đẹp, gương sáng của tổ tiên để động viên con cháu cùng nhau phát huy ngày càng tiến lên.

Hàng năm các chi họ nên tổng kết tình hình hoạt động của chi mình báo cho Ban đại diện để phổ biến thông tin cho các chi họ biết và học tập những việc làm tốt.

Hai năm Ban đại diện tổ chức một cuộc họp mặt chung cho đại diện các chi. Cuộc họp tiếp theo sẽ tổ chức vào năm 2007.

Để có kinh phí cho Ban đại diện hoạt động, đề nghị các chi đóng góp, vận động các cá nhân có tâm huyết và có điều kiện ủng hộ quỹ của họ.
Ngay sau khi cuộc họp các chi đã đóng góp xây dựng quỹ và một số bác đã ủng hộ để Ban đại diện có điều kiện hoạt động (danh sách đóng góp có bản kèm theo).


Hàng năm Ban đại diện thông báo thu chi công khai gửi về các chi để biết.
Tổng kết cuộc họp bác Nguyễn Sỹ Lan thay mặt Ban điều hành cuộc họp đã nhắc lại những việc cần làm nhất để các đoàn về báo cáo với tổ tiên và chi họ mình về tinh thần và kết quả cuộc họp, vận động phong trào khuyến học, xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu xây dựng các chi họ văn hóa, nghiên cứu học tập các chi họ đã có những việc làm hay (xem báo cáo của các chi).

Bác Nguyễn Sỹ Văn đọc lời bế mạc, cảm ơn nhà khách Quốc hội và gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu của Chi họ Nguyễn Sỹ chúng ta.

Ban đại diện Đại tộc Họ Nguyễn Sỹ toàn quốc kính chào !

Thông báo kinh phí hỗ trợ, đóng góp của các chi họ và cá nhân

I. Các bác hỗ trợ

1

Bác Nguyễn Sỹ Chư

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Công tác tại Hà Nội

2.000.000đ

2

Bác Nguyễn Sỹ Sơn

Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An. Công tác tại Hà Nội

500.000đ

3

Bác Nguyễn Sỹ Cát

Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Công tác tại Hà Nội

500.000đ

4

Bác Nguyễn Sỹ Hưng

Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành

500.000đ

5

Bác Nguyễn Sỹ Dũng

Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

500.000đ

6

Bác Nguyễn Sỹ Thông

Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An.

500.000đ

 

II. Các chi đóng góp

1

Bác Nguyễn Sỹ Phong

Chi họ Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An

100.000đ

2

Bác Nguyễn Sỹ An

Chi Cát – Đô – Văn, Nghệ An

100.000đ

3

Bác Nguyễn Sỹ Hường

Làng Đa Hậu, Nông Cống, Thanh Hóa

100.000đ

4

Bác Nguyễn Sỹ Đức

Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An

100.000đ

5

Bác Nguyễn Sỹ Lịch

Tộc trưởng chi họ Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

100.000đ

6

Bác Nguyễn Sỹ Trung

Làng Trung Kiên, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An.

100.000đ

7

Bác Nguyễn Sỹ Tuyết

Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000đ

8

Bác Nguyễn Sỹ Giang

Kim Đôi, Kim Châu, Bắc Ninh

100.000đ

9

Bác Nguyễn Sỹ Phiệt

Quế Võ, Bắc Ninh

100.000đ

10

Bác Nguyễn Sỹ Khương

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

100.000đ

11

Bác Nguyễn Sỹ Lan

Tộc trưởng chi họ Đông Tây, Hà Tĩnh

100.000đ

12

Bác Nguyễn Sỹ Luận

Tân An, Thanh Hà, Hải Dương

100.000đ

13

Bác Nguyễn Sỹ Tiến

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

100.000đ

14

Bác Nguyễn Sỹ Trường

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

100.000đ

15

Bác Nguyễn Sỹ Thân

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

100.000đ

16

Bác Nguyễn Sỹ Mạo

Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An

100.000đ

17

Bác Nguyễn Sỹ Huỳnh

Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

100.000đ

18

Bác Nguyễn Sỹ Cẩn

Vân Canh, Hà Tây

100.000đ

19

Bác Nguyễn Sỹ Kiểm

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

100.000đ

20

Bác Nguyễn Sỹ Duẫn

Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An (công tác ở Hà Nội)

100.000đ

21

Bác Nguyễn Sỹ Hội

Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An

100.000đ

22

Bác Nguyễn Sỹ Kiểu

Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

100.000đ

23

Bác Nguyễn Sỹ Các

Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh

100.000đ

Tổng cộng :

6.900.000đ

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2005.

Ban đại diện

 

Các tin bài khác:
* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000 (Ngày đăng:28/07/2014)
* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997 (Ngày đăng:10/07/2014)
* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005 (Ngày đăng:29/07/2014)
* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh (Ngày đăng:30/07/2014)
* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000) (Ngày đăng:28/07/2014)
* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường (Ngày đăng:10/07/2014)
* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân (Ngày đăng:11/06/2014)
* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005 (Ngày đăng:29/07/2014)

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...